Այսօրվա հոսանքազրկումների մասին Նորոգվում է Գյումրի-Կապս-Ամասիա հանրապետական նշանակության ճանապարհը Պահանջել են դատապարտել ադրբեջանական ագրեսիան Գողթանիկ գյուղի բնակիչները հայտնվել են անելանելի վիճակում Աղավնոյում մարդիկ դեռ լվացք են փռում. Օրվա կադրը Աղվան Հովսեփյանի առողջական վիճակով պայմանավորված՝ խնդրել ենք հրավիրել արտահերթ դատական նիստ. փաստաբան Ուղիղ միացում. ՀՀ կառավարության հերթական նիստը «Արվեստանոց» նախագիծը՝ ժամանակակից արվեստագետներին ներկայացնելու հարթակ ՄԻՊ ներկայացուցիչները միայն յոթ օր անց են հիշել, որ պետք է տեսակցեն վիրավորում ստացած զինծառայողներին Ողջ ազգը մխում ու ծխում է, որը վաղ, թե ուշ բռնկվելու է. Լեւոն Բաղդասարյան


Աբսուրդ է. վար­չա­պե­տի օգ­նա­կա­նից` գլխա­վոր դա­տա­խազ

Ներքաղաքական

«Աբսուրդ է». վար­չա­պե­տի օգ­նա­կա­նից` գլխա­վոր դա­տա­խազ

Իշ­խող «Քա­ղա­քա­ցի­ա­կան պայ­մա­նա­գիր» խմբակ­ցու­թյան գլխա­վոր դա­տա­խա­զի թեկ­նա­ծուն ո՜չ ավել, ո՜չ պա­կաս Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի օգ­նա­կան ԱՆ­ՆԱ ՎԱՐ­ԴԱ­ՊԵ­ՏՅԱՆՆ է: Ան­գամ նա դժվա­րա­ցավ ասել, թե ինչ­պես է որո­շու­մը կա­յաց­վել իր առա­ջադր­ման, իսկ ստա­ցած առա­ջար­կի մա­սին` ման­րա­մաս­նեց. «Խնդրել եմ ժա­մա­նակ մտա­ծե­լու հա­մար` մեկ օր, ես հա­մա­ձայ­նել եմ: Ու­նեմ իրա­վա­բա­նի որա­կա­վո­րում ե՜ւ բա­կա­լավ­րի, ե՜ւ մա­գիստ­րա­տու­րա­յի, ե՜ւ նա­եւ իրա­վա­գի­տու­թյան թեկ­նա­ծու եմ, նա­եւ քրե­ա­կան իրա­վուն­քի ամ­բի­ո­նի դո­ցենտ եմ: Ին­չու մեկ օր, կշռա­դատ­ված եւ առանց էմո­ցի­ա­յի որո­շում կա­յաց­նե­լու հա­մար: Ցան­կա­ցած կա­րե­ւոր որո­շու­մից առաջ ես մեկ օր վերց­նում եմ, դա իմ սո­վո­րու­թյունն է»:

Իսկ թե ին­չու ՔՊ-ական­նե­րը չեն առա­ջադ­րում գոր­ծող գլխա­վոր դա­տա­խազ Ար­թուր Դավ­թյա­նի թեկ­նա­ծու­թյու­նը, ԱԺ «Քա­ղա­քա­ցի­ա­կան պայ­մա­նա­գիր» խմբակ­ցու­թյան ղե­կա­վար ՀԱՅԿ ԿՈՆ­ՋՈ­ՐՅԱ­ՆԸ հա­մե­մա­տու­թյուն անե­լը ոչ կո­ռեկտ հա­մա­րեց: Կա­րե­ւո­րը, որ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նի հետ Վար­դա­պե­տյա­նի թեկ­նա­ծու­թյու­նը քննար­կել են: Կոն­ջո­րյանն ինք­նավս­տահ ասաց, որ նրա կար­ծի­քը դրա­կան է` քա­ղա­քա­կան թի­մի կար­ծի­քի հետ կապ­ված` տպա­վո­րու­թյուն ստեղ­ծե­լով, որ ոչ թե Փա­շի­նյանը, այլ ՔՊ–ական­նե­րի մտքով է ան­ցել Վար­դա­պե­տյա­նին դարձ­նել գլխա­վոր դա­տա­խազ:

Ի դեպ, ըստ Կոն­ջո­րյա­նի, ընդ­դի­մու­թյան օրենսդ­րա­կան պար­տա­կա­նու­թյունն է, որ­պես­զի նրանք ոչ թե բոյ­կո­տեն, այլ մաս­նակ­ցեն Ան­նա Վար­դա­պե­տյա­նի ընտ­րու­թյա­նը. «Դե­ռեւս ՀՀ նա­խա­գա­հի ընտ­րու­թյան ժա­մա­նակ, երբ ընդ­դի­մու­թյու­նը հայ­տա­րա­րեց, որ չի մաս­նակ­ցի, դի­մե­ցի ընդ­դի­մու­թյան ընտ­րող­նե­րին ու ասա­ցի` ար­դյոք նրանք իրենց բա­վա­րար­ված զգո՞ւմ են, որ չեն մաս­նակ­ցում կա­րե­ւոր քա­ղա­քա­կան իրա­դար­ձու­թյա­նը: Սա շատ սխալ ու վատ գոր­ծո­ղու­թյուն էր ընդ­դի­մու­թյան կող­մից, նույնն էլ հի­մա եմ ասում: Մենք չպի­տի բա­նակ­ցենք ընդ­դի­մու­թյան հետ, որ­պես­զի նա կա­տա­րի իր օրենսդ­րա­կան պար­տա­կա­նու­թյուն­նե­րը, ար­դա­րաց­նի հար­կա­տու­նե­րի վճա­րած հար­կե­րը, որ­պես­զի ազ­նիվ գտնվի իր ընտ­րող­նե­րի առաջ եւ գա աշ­խա­տան­քի: Մենք ու­զում ենք, որ ընտ­րու­թյան ժա­մա­նակ քա­ղա­քա­կիրթ քննար­կում ու բա­նա­վեճ լի­նի: Նա­եւ, որ­պես պե­տու­թյուն, դրա կա­րիքն ու­նենք: Բո­լոր վե­ճե­րը պետք է տե­ղա­փո­խել այս դահ­լիճ»:

Մինչ­դեռ ԱԺ ընդ­դի­մա­դիր «Հա­յաս­տան» խմբակ­ցու­թյան պատ­գա­մա­վոր ԱՐԱՄ ՎԱՐ­ԴԵ­ՎԱ­ՆՅԱՆՆ Ան­նա Վար­դա­պե­տյա­նի առա­ջադ­րու­մը գլխա­վոր դա­տա­խա­զի պաշ­տո­նում աբ­սուրդ հա­մա­րեց:

«Գլխա­վոր դա­տա­խա­զը պետք է լի­նի իրա­պես ան­կախ անձ, ոչ թե վար­չա­պե­տի օգ­նա­կա­նից դառ­նա գլխա­վոր դա­տա­խազ: Մենք, իհար­կե, չենք մաս­նակ­ցե­լու գլխա­վոր դա­տա­խա­զի ընտ­րու­թյան քննարկ­մա­նը: Ի՞նչը քննար­կենք: Սա նույնն է, որ Նի­կոլ Փա­շի­նյանն իր աշ­խա­տա­սե­նյա­կում քննար­կում անի, բայց ար­դեն օգ­նա­կա­նը լի­նի գլխա­վոր դա­տա­խա­զի դե­րում: Ես ճա­նա­չում եմ Ան­նա Վար­դա­պե­տյա­նին եւ ցա­վում եմ, որ նա այս վի­ճա­կում է հայտն­վել», – ասաց Վար­դե­ւա­նյա­նը:

Ընդ­դի­մա­դիր պատ­գա­մա­վո­րը հա­վա­տաց­րեց, որ առանց Նի­կոլ` Հա­յաս­տա­նում, իրենց պատ­կե­րաց­մամբ` վար­չա­պե­տի օգ­նա­կա­նից չեն գնա­լու, դառ­նան գլխա­վոր դա­տա­խազ. «Այդպի­սի բան չի լի­նե­լու: Սա խայ­տա­ռա­կու­թյուն է, նշա­նա­կում է, որ գլխա­վոր դա­տա­խա­զը գոր­ծա­դի­րի կցորդն է: Դավ­թյան Ար­թու­րը նույ­նիսկ այդ­պի­սին չի եղել: Զար­մա­նա­լով եմ ասում: Հի­մա երե­ւի, որ­պես գլխա­վոր դա­տա­խազ` էլ.փոս­տով կշփվի քննիչ­նե­րի, դա­տա­խազ­նե­րի եւ դա­տա­վոր­նե­րի հետ: Ավե­լի շատ՝ երե­ւի ար­դեն դա­տա­վոր­նե­րի հետ»:

ՀՐԱՆՏ ՍԱ­ՐԱ­ՖՅԱՆ

Այսօրվա հոսանքազրկումների մասինՕգոստոսի 14-ին կնշվի Սուրբ Աստվածածնի Վերափոխման տոնը, այդ օրը կկատարվի Խաղողօրհնեքի արարողությունՆորոգվում է Գյումրի-Կապս-Ամասիա հանրապետական նշանակության ճանապարհըՊահանջել են դատապարտել ադրբեջանական ագրեսիանԳողթանիկ գյուղի բնակիչները հայտնվել են անելանելի վիճակումԱղավնոյում մարդիկ դեռ լվացք են փռում. Օրվա կադրըԱղվան Հովսեփյանի առողջական վիճակով պայմանավորված՝ խնդրել ենք հրավիրել արտահերթ դատական նիստ. փաստաբանՈւղիղ միացում. ՀՀ կառավարության հերթական նիստը«Արվեստանոց» նախագիծը՝ ժամանակակից արվեստագետներին ներկայացնելու հարթակՄԻՊ ներկայացուցիչները միայն յոթ օր անց են հիշել, որ պետք է տեսակցեն վիրավորում ստացած զինծառայողներինDiscovery+-ը արքայադուստր Դիանայի մահվան մասին կնկարահանի նոր փաստագրական սերիալԱրցախում մարդիկ գիտակցում են ընդհանուր վտանգի գոյությունը, բայց նրանց հետ որեէ մեկը լուրջ չի աշխատում․ ԱբրահամյանԻրադրությունը շփման գծում, չնայած պահպանվող որոշակի լարվածությանը, հարաբերականորեն կայուն է եղել. Արցախի ՊՆԻնչպես են փոխվարչապետերն արձագանքում Րաֆֆի Հովհաննիսյանի ցուցակին. «Ժողովուրդ»Կիմ Չեն Ընի քույրը պատմել է եղբոր ծանր հիվանդության մասին«Հրապարակ». Նախընտրում են տեղափոխվել ՀՀ, քանի որ կարծում են՝ Փաշինյանը մի օր էլ Արցախի մյուս բնակավայրերն է հայաթափելուՀենց հիմա սալոր ուտելու 5 պատճառԵրկիրը նվաճվում է, իսկ ընդդիմությունն ԱԳՆ-ի դիմաց ցույց է անում, թե հրաժարական տվեք՝ երկիրը փրկենք (Video)Ողջ ազգը մխում ու ծխում է, որը վաղ, թե ուշ բռնկվելու է. Լեւոն Բաղդասարյան Ամեն իշխանություն իր ետևից հետք է թողնում. սա նիկոլի թողած հետքն էԿայծակը հարվածել է տիեզերքի ուղղությամբԲայդենը ՀԴԲ-ն վերածել է «քաղաքական զենքի»․ ամերիկացի սենատորԱնցկացվել են եռօրյա հրամանատարական հավաքներՍիլվիո Բեռլուսկոնին ծրագրում է առաջադրվել Սենատի ընտրություններումՆիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել ԻԻՀ նախագահի հետԹուրքիան ձեռք է բերել 4-րդ հորատիչ նավըՕԳՈՍՏՈՍԻ 11-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸՆոր կարգավորումներ կգործեն. «Հրապարակ»Հունվարի 1-ից որքան կթանկանա ջրի սակագինը. «Վեոլիա ջուր» ընկերության դեմ մեծ թվով բողոքներ կան. «Ժողովուրդ»Ինչո՞ւ կինը եկեղեցի մտնելիս պետք է գլուխը ծածկի, իսկ տղամարդը՝ ոչՕձունում բացվեց հերոս տանկիստ Արման Աղվանյանի հիշատակին նվիրված հուշաղբյուր-հուշահամալիրըԻնչ է սպասվում ԱԺ աշնանային նստաշրջանում․ «Հրապարակ»«Ժողովուրդ». Իմանալով, որ Աղավնոյից պետք է բնակիչները հեռանան, այնտեղ ներդրումներ են արվել «Ռեալը» պատմության մեջ 5-րդ անգամ նվաճեց ՈւԵՖԱ-ի Սուպերգավաթը. Տեսանյութ Մխիթարյանի գոլը` «Սանտ Անգելոյի» դարպասը. տեսանյութՀայաստանը Ռուսաստանի ազդեցության գոտում է, իսկ Արեւմուտքը փորձում է շեղել. Տեր-ԵսայանԻնչպես օդանավակայանում դիմավորեցին փոխչեմպիոն շախմատիստներինՇատ ցավալի է, որ Լեւոնի նման մարզիկն այլեւս մեր երկիրը չի ներկայացնում. Գաբրիել ՍարգսյանՇատ կարեւորում էինք առավելագույնս նվիրվելը, փորձել անել ամենը, ինչ կարող ենք. Տեր-ՍահակյանՏղաները գերազանցեցին իրենք իրենց էլ եւ շատ մրցակիցների էլ. Սերժ ՍարգսյանՔարացավ սիրտս ցավից… Դժբախտություն և կորուստ Մենչի ընտանիքում (լուսանկար, տեսանյութ).Starnews.amՏոպը՝ կիսատաբատի համադրությամբ․ Մարինկա Խաչատրյանի ամառային լուքըԻնչպես են օդորակիչներն անդրադառնում օրգանիզմի վրա և ինչպես դրանց գործածության դեպքում խուսափել ինքնազգացողության վատթարացումիցԹրամփը հայտարարել է, թե իր տան խուզարկության ընթացքում ՀԴԲ աշխատակիցները կարող էին կեղծ ապացույցներ թողնելՇՏԱՊ. «Globbing»-ը, «Onex»-ը և Ber-Ber-ը մոլորեցրել են հասարակությանը. հարուցվել են վարույթներ (տեսանյութ).Starnews.amԱդրբեջանը նոր ու է՛լ ավելի ստոր խաղ է սկսում.Armenian infoՓիթեր Ջեքսոնը ցանկացել է դիմել հիպնոսի, որպեսզի մոռանա «Մատանիների տիրակալը» ֆիլմի աշխատանքների մասինԹուրքերն ու ադրբեջանցիները որոշել են միավորել ջանքերը՝ հասնելու Հայաստանում Մեծամորի ատոմակայանի փակմանը.Armenian info«Մի ժամանակ»․ Մարիամ Ադամյանն՝ ամուսնու հետՄուրացկանությունն այսօր Երևանում դարձել է աշխատանքային պրոցես․ Նազենի Հովհաննիսյան
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ