Ամերիաբանկը ճանաչվել է 2022թ. լավագույն բանկը Հայաստանում` ըստ «Global Finance» հեղինակավոր ամսագրի Երբ եւ ինչ արդյունքներով կավարտվի ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը. Ղրիմի փոխվարչապետի գնահատականները «Ճշմարտությունը պետք է հաղթի». ՌԴ դեսպանը ողջունեց ղրիմյան միջոցառումների մասնակիցներին ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը մեկնարկում է 10,8%-ով հիփոթեքային վարկավորման ծրագիր Renaissance Premium Home բնակելի համալիրում Կյանքից հեռացել է դերասան Ամիրան Գալստյանը «Մեկ տարի է այստեղ եմ  ոչ մեկը պետական համակարգից` ոչ Հայաստանից, ոչ Արցախից չի այցելել և չի առաջարկել իր աջակցությունը».ՎԱՐԴԱՆ ԱՍԾԱՏՐՅԱՆ Արիանայի մահից հետո Անիտայի հետ նամակագրական կապի մեջ էի. Լևոն Արոնյանը բացառիկ մանրամասներ է պատմել իրենց սիրային պատմությունից (տեսանյութ).Starnews.am Ինչ շքեղ նվեր է ստացել երգչուհի Նառայի դուստրը ՝ Էլեոնորան, երեխա ունենալու կապակցությամբ (տեսանյութ).Armlady.am ՀԱԿՈԲ ՂԱԶԱՆՉՅԱՆԸ`ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԲԵՄԱԴՐԻՉ, ՌԵԺԻՍՈՐ ԵՎ «ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ» ԲԱՐԵԿԱՄ Սառնասրտորեն սպանում էր վիրավորներին. ինչպես է Ուկրաինայյի ազգային գվարդիականը գնդակահարել ծառայակիցներին (տեսանյութ 18+)


ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Սա այն դեպքն է, երբ տե­ղին է ասել` «ձեր նման­ներ խայ­տա­ռա­կել ռես­պուբ­լի­կա»: Ինչ­քան էլ զար­մա­նա­լի լի­նի, բայց եթե GOOGLE-ՈՎ փոր­ձեք փնտրել Ադր­բե­ջա­նի նա­խա­գա­հի մա­սին տե­ղե­կու­թյուն­ներ, ապա կնկա­տեք, որ... Google-ի հա­մար Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը Էր­դո­ղա­նի հետ մի­ա­սին ընդգրկ­ված են Ալի­և­ի­նե­րի «ընտա­նի­քի»: մեջ: Այն, որ կա­պի­տու­լյան­տի հա­մար Ալի­և­նե­րը, մեղմ ասած,  շատ հո­գե­հա­րա­զատ են, հայտ­նի է ցան­կա­ցած հա­յի (բայց ոչ «յան» ազ­գա­նու­նով ժե­խե­րին), հո իզուր տե­ղը չի, որ ար­դեն շուրջ 50 օր փո­ղոց­նե­րում և հրա­պա­րակ­նե­րում վան­կար­կում ենք «առանց թուր­քի Հա­յաս­տան»: Բայց զար­մա­նա­լի է, Google-ն ինչ­պե՞ս է գլխի ըն­կել, ու­նե­նա­լով ար­հես­տա­կան, բայց ոչ մարդ­կա­յին ին­տե­լեկտ և հաս­տատ չու­նե­նա­լով հա­յի հո­գի: Ինչ­պես նկա­տում է քա­ղա­քա­գետ Գա­գիկ Համ­բա­րյա­նը. «Էրդո­ղա­նի պա­րա­գա­յում զար­մա­նա­լի ոչինչ չկա, քա­նի որ Ալի­և­նե­րը եր­բեք չեն թաքց­րել, որ Էր­դո­ղանն իրենց ավագ «եղբայրն» է: Իսկ այ կա­պի­տու­լյանտ և հո­ղա­տու Նի­կո­լի պա­րա­գա­յում, թե Google-ը որ­պես ինչ է դրան ընդգր­կում Ալի­և­նե­րի շար­քե­րում, կա­րե­լի է տար­բեր կերպ մեկ­նա­բա­նել»: Դե ինչ, մնում է զար­ման­քով են­թադ­րել, որ շու­տով ոչ մի­այն հա­յե­րը, այ­լև հա­մա­ցան­ցի որո­նո­ղա­կան մե­քե­նա­ներն են սկսե­լու կա­պի­տու­լյան­տին #սի­կոլ անել: Եվ ստաց­վում է, որ Google-ը նի­կո­լա­կան ընտ­րա­զանգ­վա­ծից խե­լոք է:

Մի զար­մա­նա­լի բան էլ պարզ­վեց քա­ղա­քա­մայր Երև­ա­նի ավա­գա­նի­ում` պարզ­վում է, որ կա թա­փուր «պող­պա­տյա ման­դատ», սա­կայն ՔՊ-Ի ՄԱՆ­ԴԱՏ ու­զող չկա: Ավա­գա­նու նիս­տում Երև­ա­նի քա­ղա­քա­պետ Հրա­չյա Սարգ­սյա­նը տե­ղե­կաց­րեց ավա­գա­նու «Իմ քայ­լը» խմբակ­ցու­թյան ան­դամ, հի­մա ար­դեն պատ­գա­մա­վոր դար­ձած Գա­յա­նե Եղի­ա­զա­րյա­նի լի­ա­զո­րու­թյուն­նե­րը դա­դա­րեց­նե­լու մա­սին: «Իմ քայ­լի» ցու­ցա­կում հա­ջորդ հա­մա­րը, ով պետք է վերց­ներ ման­դա­տը, Ակ­սել Թև­ո­սյանն էր: Սա­կայն իրա­դար­ձու­թյուն­նե­րը բա­վա­կան զա­վեշ­տա­լի ըն­թացք ստա­ցան: Ակ­սել Թև­ոսյանն էլ իր հեր­թին դի­մում ներ­կա­յաց­րեց` ավա­գա­նու ան­դա­մի իր լի­ա­զո­րու­թյուն­նե­րը դա­դա­րեց­նե­լու մա­սին: Զար­մա­նա­լի է, իրա­կա­նում այդ ի՞նչ նյու­թից են կա­պի­տու­լյան­տի «պող­պա­տե ման­դատ­նե­րը», որ ու­զող­նե­րի հեր­թի փո­խա­րեն ու­զող չկա: Երևի ըն­դա­մե­նը պող­պա­տա­գույն ներ­կով են ներկ­ված, բայց մի շատ ան­կա­յուն և գար­շա­հոտ նյու­թից են: Դե ինչ, հոր­դո­րենք Երև­ա­նի գոր­ծող քա­ղա­քա­պե­տին, որ ման­դատ­նե­րը փո­ղո­ցում շպրտող­նե­րին հան­կարծ չտու­գա­նեն այն­պես, ինչ­պես հի­մա տու­գա­նում են փո­ղո­ցում կեղ­տո­տող շնե­րի տե­րե­րին…

Իսկ ԴՈ­ՆԱԼԴ ԹՐԱՄ­ՓԸ ջերմ տե­խա­սյան ող­ջույն­ներ է հղում Ամե­րի­կա­յի մա­սին երա­զող հա­յե­րին, քան­զի պարզ­վում է, որ նրա գլխա­վո­րած հան­րա­պե­տա­կան­նե­րը, ու­նե­նա­լով մե­ծա­մաս­նու­թյուն Տե­խա­սում, նա­խա­խատ­րաս­տում են հան­րաք­վե` ռե­սուրս­նե­րով հա­րուստ բա­րե­կե­ցիկ Տե­խա­սը ԱՄՆ կազ­մից հա­նե­լու և ան­կա­խու­թյուն հռչա­կե­լու: Բայց զար­մա­նա­լով հան­դերձ, մի շտա­պեք եզ­րա­կաց­նել, որի ի տար­բե­րու­թյուն Հա­յաս­տա­նի հայ­րե­նա­տեր և պե­տա­կա­նա­մետ հան­րա­պե­տա­կան­նե­րի, Ամե­րի­կա­յի հան­րա­պե­տա­կան­նե­րը հայ­րե­նա­քանդ են և պե­տա­կա­նա­կոր­ծան: Քա­ղա­քա­գետ Անդ­րա­նիկ Հով­հան­նի­սյա­նի հա­վաստ­մամբ` Թրամփն ըն­դա­մե­նը շան­տաժ է անում 2024-ի ընտ­րու­թյուն­նե­րից ա­ռաջ: Համ էլ Տե­խասն այն­քան ինք­նու­րույն է, որ ան­ջատ­ման կա­րիք չու­նի` օրի­նակ, 2020 թվա­կա­նից մինչ օրս Տե­խասն իր տա­րած­քում ար­գե­լել է Քո­վիդ 19-ի պատ­վաս­տում­նե­րով և դի­մակ­նե­րով տե­ռո­րը, և պատ­վաս­տում պար­տադ­րող­նե­րին տու­գա­նում է $5.000-$50.000-ի չա­փով…

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

Կապիտուլյանտին մերժել են իր երբեմնի գործընկերները՝ բոյկոտելով նրա առաջիկա ասուլիսը. Լիանա ԲեկնազարյանԱյս էակին համատարած իգնոռ անել է պետք, լավագույն լուծումներից մեկն էլ դա է. Նարե ՍարգսյանԻ՞նչ հիվանդություններով կարող են վարակվել կատուների տերերըԹերևս Փաշինյանն անհանգստանում է, որովհետև տապալել է երկրի կառավարումը. Անահիտ ԱմատունիՉարենցավանում մեքենաների կայանման հարցի շուրջ վիճաբանության ժամանակ 2 քաղաքացու են դանակահարելՔՊ-ն Լիանա Հակոբյանին ընտրեց Վճռաբեկ դատարանի վարչական պալատի դատավորԵթե վրաերթի ենթարկվածի անունը լիներ Մարիամ Փաշինյան, վարորդը կլինե՞ր ազատության մեջ․ մահացածի հայրԵղանակը՝ առաջիկա օրերինՄիկա Բադալյանի նկատմամբ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի. պաշտպաններՈչ ոք մեզ չի կարող նման բան ասել, այս ամենը ուղղորդված է. քննության ավարտին հանրային պարսավանքի են ենթարկվելու ուղղորդողները. Ապարանի արյունոտ միջադեպի հետքերովՔՊ-ական պատգամավոր Արթուր Դավթյանը վայր է դնում մանդատըԻսպանական ակումբը հետաքրքրված է Հարոյանի ծառայություններովՓաշինյանի ասուլիսը բոյկոտած լրատվամիջոցների ցանկըԾնողները Փաշինյանի դեմ քրգործ են ուզում հարուցել Մովսես Հակոբյանի հաղորդման հիման վրա, նման քրգործ կաՆրանք պետք է իմանան` ինչ է իրենց սպասվում. Ալիևը նորից սպառնում էԱդրբեջանը, Թուրքիան և Վրաստանը համատեղ զորավարժություններ կանցկացնենԱշոտ Խաչատուրյանցը հեռացավ Ռուսաստանի Պրեմիեր լիգայի նախագահի պաշտոնիցԻսրայելը կարող է թույլ տալ Իրանին նավթ արտահանել ԱՄՆ-ի վերահսկողությամբԵս եմ փոխարինելու Գագիկ Ջհանգիրյանին. Դավիթ Խաչատրյան (տեսանյութ)Ինչ-որ մեկն ասել էր, որ ես հրեա եմ, ոմանք էլ հավատացել էին․ Նատալիա ՌոտենբերգՔՊ-ն «դժվարությամբ սկսեց» ԱԺ արտահերթ նիստը. երկու անգամ քվորում չեղավՈսկին թանկանում էԱԺ-ն արտահերթ նստաշրջան է գումարել. օրակարգում 6 դատավորների ընտրության հարցն է. ՈՒՂԻՂԹովմասյանը լրագրողների իրավունքների խախտման մասին նյութ է ուղարկել միջազգային կազմակերպություններինԵրևանի քաղաքապետը 12 օրով մեկնել է ՖրանսիաՆավթի գինը ռեցեսիայի մտավախության ֆոնին իջնում էՄահամերձ Շատունովին տեղափոխած շտապօգնության բժիշկների նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվել «Տրամադրությունը՝ դոլարի կուրսին համարժեք»․ Մկրտիչ Արզումանյան (ֆոտո)Երջանիկ զգալու երեք անսպասելի միջոցԹուրքիան լուրջ տնտեսական ճգնաժամի առջև է. ՉավուշօղլուԻրանը շուտով 300 կմ հեռահարությամբ զենիթային հրթիռներ կներկայացնիՎալերիան համերգի ընթացքում ընկել է բեմի վրա ՀՈւՆԻՍԻ 27-ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸԹուրքիան բացատրել է, թե ինչու չի միանում հակառուսական պատժամիջոցներինՀունիսի 17-ի աստղագուշակԻնչո՞ւ 1992-ին փակեցինք Հայաստանի հետ սահմանը. Էրդողանի մամուլի քարտուղարը՝ Արցախյան հիմնախնդրի և հայ-թուրքական կարգավորման մասինԲաքվում մեկնարկել է Ադրբեջանի, Թուրքիայի և Ղազախստանի ԱԳ նախարարների առաջին եռակողմ հանդիպումըՀունիսի 27. Օրվա խորհուրդԱդրբեջանը նոր զորամաս է բացել ՔելբաջարումԿփակվի Ազատության պող.-Դ. Անհաղթի փող. տրանսպորտային հանգույցի՝ Կոմիտասի պող.-Ազատության պող. ուղղությունը Շատունովին տեղափոխած շտապօգնության բժիշկների նկատմամբ քրեական գործ է հարուցվելՍա խոսում է այն մասին, որ խուժանի, հանցագործի մի տեսակ կա, որը իրեն միգուցե արտոնյալ է զգում․ Հայտնի փաստաբանը կրիմինալի աճի մասինՀերիք է՝ տեսել ենք Կարսի բանալիները հանձնողներին, Քեմալին էլ, զենք ու ոսկի տվող միջազգային հանրությանն էլ․Արցախի ինքնորոշման իրավունքը սակարկման ենթակա չէ․ԱՀ ԱԺ պատգամավորԲա որ գիտեիք, որ բանակը թալանված է՝ էդ ի՞նչ հենքով էիք հայտարարում. «նոր պատերազմ, նոր տարածքներ», թե՞ թշնամուն կանչում էիք, ասում էիք՝ ինչքան հնարավոր է շուտ…. էստի համեցեքՓարվանյանները երեկ երիկամս գողացան, այսօր արդեն մարդ են գյուլլում. նոր մանրամասներ Ապարանի աղմկոտ դեպքիցՄԱԿ-ի ամեն ընդունած որոշում չէ, որ պետք է «ուռա՜» գոռալով ընդունել. ԲալասանյանՀանրապետության մի շարք տարածքներում կդադարեցվի ջրամատակարարումըԱԳ նախարար Արարատ Միրզոյանը կմեկնի ԱթենքԹուրքիայում Հունաստանի քաղաքացի է ձերբակալվել լրտեսության համարՀայաստան համահայկական հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհրդի նիստը շրջանցել է երկու կարևոր թեմա. Արտակ Զաքարյան
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ