Փոխարժեք: $ , ,
Լեւոն Քոչարյանի փաստաբանական խումբը հայտարարություն է տարածել Ղարաբաղը վառոդի տակառ էր և աշխարհի ամենառազմականացված գոտին, բայց հիմա դա անցյալում է․ Հաջիև Երկրաշարժ՝ Վրաստանում․ այն զգացվել է նաև Լոռու և Տավուշի մարզերում՝ 2-3 բալ ուժգնությամբ «Ադրբեջան-Հայաստան զինադադարից հետո Հայաստանը չի կատարել մի շարք պայմանավորվածություններ»․ Ֆիդան Արցախի դեմ օպերացիայի ավարտից հետո Ադրբեջանն ու Թուրքիան նախապատրաստվելու են ՀՀ-ի դեմ նոր ագրեսիայի Մոսկվան հույս ունի, որ հայ ժողովուրդն իր պատմությունը կապում է Ռուսաստանի հետ, այլ ոչ թե «օվկիանոսի այն կողմից եկածների». ՌԴ արտգործնախարար Ադրբեջանը հաստատում է Հայաստանի հետ իրական երկխոսության պատրաստակամությունը Այսօր Երևանի Մետրոպոլիտենը չի գործելու Ղարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում. Կոնստանտին Զատուլին (Տեսանյութ) Բժշկականի ռեկտորը սպառնում է ուսանողներին հեռացումներով

Փարվանյանները երեկ երիկամս գողացան, այսօր արդեն մարդ են գյուլլում. նոր մանրամասներ Ապարանի աղմկոտ դեպքից

Ներքաղաքական

Ապա­րա­նում հու­նի­սի 19-ին տե­ղի ու­նե­ցած հրա­զե­նա­յին մի­ջա­դեպը, ին­չի հե­տե­ւան­քով եղան սպան­ված­ներ եւ վի­րա­վոր­ներ, որ­քան իշ­խա­նու­թյունն ամեն ինչ արեց, որ­պես­զի արագ կոծկ­վի, այն­քան դեպքն առա­վել ու­շագ­րավ զար­գա­ցում ստա­ցավ:

Օրեր առաջ դեպ­քի հե­տե­ւան­քով սպան­ված­նե­րի եւ վի­րա­վո­րում ստա­ցած­նե­րի հա­րա­զատ­նե­րը բո­ղո­քի ցույց իրա­կա­նաց­րին Ապա­րա­նի ոս­տի­կա­նու­թյան դի­մաց՝ պա­հան­ջե­լով ար­դար քննու­թյուն: Նրանք սլաք­ներն ուղ­ղում են Արա­գա­ծոտ­նի մարզ­պե­տի տե­ղա­կալ Էդ­գար Փար­վա­նյա­նի ուղ­ղու­թյամբ՝ շեշ­տե­լով, թե նա եւ ՔՊ-ական պատ­գա­մա­վոր Մա­թե­ւոս Ասատ­րյա­նի բա­րե­կամն են կազ­մա­կեր­պել, ավե­լին՝ Փար­վա­նյա­նի հո­րաք­րոջ տղա­յի՝ Կառ­լեն Ղա­րի­բյա­նի թույլտ­վու­թյամբ է զին­ված խում­բը մտել Ապա­րան: Ի դեպ, վեր­ջինս վերց­րել է այն գա­զալ­ցա­կա­յա­նի տե­սախ­ցի­կի ձայ­նագ­րու­թյուն­նե­րը, որի մոտ տե­ղի է ու­նե­ցել դեպ­քը եւ ան­հե­տա­ցել Ապա­րա­նից: Սա­կայն, առա­վել ցնցող է մի­ջա­դե­պի հե­տե­ւան­քով սպան­ված ՊՆ պայ­մա­նագ­րա­յին զին­ծա­ռա­յող Հա­միկ Մի­քա­յե­լյա­նի հո­րաք­րոջ հայ­տա­րա­րու­թյու­նը: Նա մաս­նա­վո­րա­պես ընդգ­ծել է. «Մենք ու­զում ենք Փար­վա­նյան­նե­րը նոր­մալ ձե­ւով մաքր­վեն Ապա­րա­նից: Փար­վա­նյան­նե­րը քա­նի կար եվ­րո­պա­նե­րում մար­դու օր­գան էին ու­տում, հի­մա Հա­յաս­տա­նում մար­դու գլուխ են ու­տում, ու սա ար­դեն որե­րորդ դեպքն է: Սաղ Ապա­րա­նը գի­տի, թե Գեր­մա­նի­ա­յում ինչ է եղել: Պա­հան­ջում ենք, որ այդ հան­ցա­գործ­նե­րը մաքր­վեն, մեր աչ­քին չե­րե­ւան»:

Առա­ջին հա­յաց­քից եղ­բոր որ­դուն կորց­րած կնոջ այս հայ­տա­րա­րու­թյու­նը էմո­ցի­ո­նալ պոռթ­կում թվաց, բայց աս­վա­ծի հետ­քե­րով գնա­լով՝ «Իրա­վուն­քը» Հան­րա­պե­տա­կան հի­վան­դա­նո­ցում գտավ հենց այն մար­դուն, ով Գեր­մա­նի­ա­յում կորց­րել է երի­կա­մը՝ իր պնդմամբ՝ հենց Փար­վա­նյան­նե­րի պատ­ճա­ռով: Հա­մի­կի հո­րա­քույ­րը, փաս­տո­րեն, խո­սում էր ազա­տա­մար­տիկ ԱՐ­ՍԵՆ ԱՎԵ­ՏԻ­ՍՅԱ­ՆԻ մա­սին, ով այ­սօր էլ առող­ջա­կան խնդիր­նե­րի պատ­ճա­ռով հի­վան­դա­նոց է ըն­կել: Մեզ հետ զրույ­ցում ազա­տա­մար­տի­կը պատ­մեց, որ Արա­գա­ծոտ­նի փոխ­մարզ­պետ Էդ­գար Փար­վա­նյա­նի հան­ցա­գործ լի­նե­լու մա­սին գի­տեր դե­ռեւս 2012 թվա­կա­նից:

«Էդգար Փար­վա­նյանը՝ իր եղ­բոր՝ Հայ­կազ Փար­վա­նյա­նի հետ մի­ա­սին, ինձ խա­բե­լով եւ ահա­բե­կե­լով տա­րան Գեր­մա­նիա, ինձ­նից խլե­ցին իմ երի­կամն՝ իրենց հոր հա­մար, իսկ հե­տո հրա­ժար­վե­ցին իմ հե­տա­գա բու­ժում­նե­րից: Մին­չեւ այ­սօր ես վա­րի եմ գնում, ոչ մի­այն երի­կամս չկա, այ­լեւ աչքս է կու­րա­նում: Այ­սօր էլ պառ­կած եմ հի­վան­դա­նո­ցում, մի քա­նի օրից ինձ պետք է վի­րա­հա­տեն: Զան­գել եմ իրենց, չեն պա­տաս­խա­նում, հա­ղոր­դագ­րու­թյուն եմ ու­ղար­կել Էդ­գա­րին ու Հայ­կա­զին, որ այդ­քան ան­մարդ­կա­յին չլի­նեն, ինձ օգ­նեն նոր­մալ բու­ժում ստա­նալ: Բայց այդ­պես էլ ոչ մի պա­տաս­խան չկա», - ասաց Ավե­տի­սյա­նը:

Ազա­տա­մար­տի­կը Ապա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցած հրա­զե­նա­յին մի­ջա­դե­պից տե­ղյակ էր, որով­հե­տեւ նույն հի­վան­դա­նո­ցում, որ­տեղ ինքն է պառ­կած, բե­րել էին նա­եւ այդ դեպ­քի հե­տե­ւան­քով վի­րա­վո­րում ստա­ցած­նե­րից մի քա­նի­սին:

«Ապա­րա­նում բո­լոր հան­ցա­գոր­ծու­թյուն­նե­րը նույն անձ­նա­վո­րու­թյան շուրջն է պտտվում: Սպան­ված­նե­րի եւ վի­րա­վոր­նե­րի հա­րա­զատ­նե­րը պա­հան­ջում են, որ Փար­վա­նյան­նե­րը հե­ռա­նան Ապա­րա­նից: Փաս­տո­րեն, Փար­վա­նյան­նե­րը երեկ իմ վրա­յից երի­կամս գո­ղա­ցան, սար­քե­ցին հաշ­ման­դամ, այ­սօր ար­դեն մարդ են գյուլ­լում: Այս մար­դիկ պաշ­տո­նում մնա­լու իրա­վունք չու­նեն: Ի դեպ, մոտ մեկ ամիս առաջ նա­մակ եմ ու­ղար­կել վար­չա­պե­տին, ջա­նով-ղուր­բա­նով խնդրել եմ, բա­ցատ­րել եմ, թե ով է Փար­վա­նյան Էդ­գա­րը, ու­ղար­կել եմ փաս­տաթղ­թեր, դա­տա­րա­նի ցուց­մունք­ներ, ապա­ցույց­ներ, որ այդ մար­դը հան­ցա­գործ է եւ նման բան է արել իմ հան­դեպ: Դի­մել եմ նա­եւ ԱԱԾ պե­տին, ար­դյուն­քում ոչ մի պա­տաս­խան: Մինչ­դեռ եթե այն ժա­մա­նակ կանգ­նեց­նե­ին Էդ­գար Փար­վա­նյա­նին, կա­րող է հու­նի­սի 19-ի դեպքն էլ չլի­ներ, եւ երեք զոհ չու­նե­նա­յինք: Բայց այս իշ­խա­նու­թյունն այն աս­տի­ճա­նի է հաբռ­գել, որ ինչ ու­զում, անում են՝ տա­րածք­ներ են հանձ­նում, հա­զա­րա­վոր երե­խե­քի գլուխ են ու­տում», - պնդում է ազա­տա­մար­տի­կը:

Իր ցա­վակ­ցու­թյուն­նե­րը հայտ­նե­լով հու­նի­սի 19-ին Ապա­րա­նում տե­ղի ու­նե­ցած մի­ջա­դե­պի հե­տե­ւան­քով սպան­ված տղա­նե­րի հա­րա­զատ­նե­րին՝ Ար­սեն Ավե­տի­սյա­նը հոր­դո­րում է մի­ա­սին պայ­քա­րել. «Ում կա­րող եք ոտ­քի հա­նեք: Իմ գործն ընդ­դեմ Փար­վա­նյան­նե­րի գտնվում է Վճռա­բեկ դա­տա­րա­նում, առ այ­սօր փաս­տա­բան չու­նեմ, հնա­րա­վո­րու­թյուն չկա, բայց, մի­եւ­նույնն է, Էդ­գար Փար­վա­նյա­նը պետք է օրեն­քով պատժ­վի: Ձեռ­քը «վլաստ» կա, ինչ ու­զում, անում է, հե­տա­գա­յում էլ ավե­լի վատ բա­ներ կա­նի, եթե չկանգ­նեց­նենք:  Այս ամե­նի վե­րա­բե­րյալ պետք է պա­տաս­խան տան կոնկ­րետ ԱԱԾ պե­տը, գլխա­վոր դա­տա­խա­զը եւ ամե­նա­կա­րե­ւո­րը՝ Նի­կոլ Փա­շի­նյա­նը: Փար­վա­նյան Էդ­գա­րը ոչ մի­այն պետք է ազատ­վի Արա­գա­ծոտ­նի մարզ­պե­տի տե­ղա­կա­լի պաշ­տո­նից, այ­լեւ գո­նե 10 տա­րի իր եղ­բոր հետ մի­ա­սին նստի, որով­հե­տեւ բո­լոր ապա­ցույց­նե­րը կան, որ ինձ­նից խա­բե­ու­թյամբ երի­կամս խլել են»:

Եզ­րա­փա­կե­լով խոս­քը՝ Ար­սեն Ավե­տի­սյա­նը շեշ­տեց, որ պա­հան­ջում է իրա­վա­պահ­նե­րից կազ­մա­կեր­պել առե­րե­սում՝ Էդ­գար եւ Հայ­կազ Փար­վա­նյան­նե­րի հետ. «Եթե մե­ղա­վոր չեն, թող գան իմ դի­մաց կանգ­նեն, յու­րա­քան­չյուր ժա­մա­նակ պատ­րաստ եմ առե­րես­ման: Բայց գի­տեմ՝ իրենք առե­րես­ման գա­լու փո­խա­րեն՝ 95 տո­կո­սով ինձ փոր­ձե­լու են խփել, որով­հե­տեւ մի­ակ մար­դը, որ կարող է իրենց պատ­ժել, ես եմ»:

ՀՐԱՆՏ ՍԱ­ՐԱ­ՖՅԱՆ


Լեւոն Քոչարյանի փաստաբանական խումբը հայտարարություն է տարածելՂարաբաղը վառոդի տակառ էր և աշխարհի ամենառազմականացված գոտին, բայց հիմա դա անցյալում է․ ՀաջիևԵրկրաշարժ՝ Վրաստանում․ այն զգացվել է նաև Լոռու և Տավուշի մարզերում՝ 2-3 բալ ուժգնությամբ«Ադրբեջան-Հայաստան զինադադարից հետո Հայաստանը չի կատարել մի շարք պայմանավորվածություններ»․ ՖիդանԱրցախի դեմ օպերացիայի ավարտից հետո Ադրբեջանն ու Թուրքիան նախապատրաստվելու են ՀՀ-ի դեմ նոր ագրեսիայիՄոսկվան հույս ունի, որ հայ ժողովուրդն իր պատմությունը կապում է Ռուսաստանի հետ, այլ ոչ թե «օվկիանոսի այն կողմից եկածների». ՌԴ արտգործնախարարԱդրբեջանը հաստատում է Հայաստանի հետ իրական երկխոսության պատրաստակամությունըԱյսօր Երևանի Մետրոպոլիտենը չի գործելուՂարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում. Կոնստանտին Զատուլին (Տեսանյութ)Բժշկականի ռեկտորը սպառնում է ուսանողներին հեռացումներովՌեալ մարտական ​​կադրեր. ռուս զինվորը անցել է հակառակորդի թիկունք և ոչնչացնում է ուկրաինացի զինյալներին (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)ԱԱԾ-ն բերման է ենթարկել Ալբերտ Բազեյանին, նա գտնվում է մեկուսարանումԲլինկենը դեռ փորձում է արցախյան խաղը մինչեւ վերջ հասցնելԳերմանիան հրաժարվում է անվերջ զենք մատակարարել ՈւկրաինայինՈւկրաինական հակահարձակումը չի հասնի իր նպատակներին. New York TimesՀայաստանն Արեւմուտք-Ռուսաստան հակամարտության համատեքստում. նոյեմբերի 9-ը եւ դրանից հետո, ինչո՞ւ եւ ի՞նչ եղավ ԱրցախումՄի՛ տրվեք սադրանքների, մի՛ արեք հակառուսական քայլեր. Արթուր ՂազարյանԿան երկու կատեգորիայի մարդիկ, որոնք գտնվելով քաղաքականության մեջ, խիստ վտանգավոր են մեր ժողովրդի համար. ԱյվազյանՌազմական ոճրագործ Ալիեւի հետ գաղտնիորեն ներկա վարչակարգը գործունեություն է տանում. ԱյնթապլեանՄիակ բանը, որ պետք է անել՝ ձերբազատվելն է այս մարդկանցից. Արշակ սրբազանԵՄ-ն և ԱՄՆ-ն ապակայունացում են բերում Հարավային ԿովկասումԱԱ. Արթուր Ալեքսանյանը ցավալի պարտություն կրեց ոսկե մեդալի համար պայքարում Փաշինյանը ճանաչեց Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս՝ մոռանալով նշել հայերի իրավունքների մասինԱյս փուլում զինված ուժերի համար անվադողերի հավաքագրման անհրաժեշտություն չկա. ՀՀ ՊՆՀայաստանի ղեկավարությունն ինքը կրակի վրա յուղ է լցնում. Լավրովը՝ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Երևանի քաղաքականության մասինՓաշինյանը և Բլինքենը քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի հեռանկարներըՏաթեւ Արցախի դեմ հարուցված գործով դատական նիստը տեղի կունենա վաղըԱդրբեջանում Ռուսաստանի, Իրանի և մի շարք այլ երկրների ներկայացուցիչներ ժամանել են Ստեփանակերտի շրջակայքՄակրոնը և Հռոմի պապը քննարկել են իրավիճակն ԱրցախումԱդրբեջանի ԶՈՒ-ն ներկայացրել է Արցախի ՊԲ կողմից հանձնված զինտեխնիկան (լուսանկարներ)ԶԱՐՄԱՆՔԴատավորը, ով կհամարձակվի Տաթեւին կալանքի ուղարկել, թող արժանանա նրա ու իր ընտանիքի ճակատագրին. ՄութաֆյանԲեռնատարները Լաչինի միջանցքով մտան Արցախ100.000 մարդ խաղաղ հավաքվեք հրապարակում, как миленький հանգիստ հրաժարական է տալու ու գնա. Էդուարդ ՇարմազանովԲԱՄԲԱՍԱՆՔ«Փաշինյանը հայ և ռուս ժողովուրդների մեծ ողբերգության մեջ կատարեց գլխավոր դերերից մեկը». Սեմյոն ՊեգովՁեր ստրուկ տեսակը վաղը պատրաստ է լինելու աղ ու հացով թուրքերին դիմավորի իր սեփական ննջարանում. Շարմազանովը` նիկոլականներինԲայդենը հայտարարել է, որ ինքն ընտրվել է Սենատի անդամ 827 տարի առաջ (Տեսանյութ)Ռուսները ոչնչացրել են Leopard տանկ ամբողջությամբ գերմանական զինվորական անձնակազմովԻ տարբերություն իշխանության՝ Եկեղեցին չի համակերպվի այն մտքին, որ Արցախն ադրբեջանական է․ Արշակ սրբազանԱրցախցի տեղահանված երեխաները պատմում են՝ ինչպես են դպրոցից կարողացել փախնել ապաստարաններ (Video)Մետրոյում քաոս է. Մետրոպոլիտենը հայցում է ուղեւորների ներողամտությունըՊակիստանը ողջունել է Բաքվի ոճիրը՝ ԱրցախումԹուրքիայում 4,6 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվելԻրանում սպասում են Լավրովի այցին՝ գործընկերության մասին համաձայնագիրը լրամշակելու համարՇուշիի մոտ ադրբեջանական ԶՈւ-ն ու խաղաղապահները համատեղ հերթապահություն են կազմակերպելԱնդոնը հաստատել է այն հիմնավոր տեսակետը, որ իրենք ոճրագործներ են.Armenian infoԾանր մարմնական վնասվածք է ստացել թեքվանդոյի բազմակի չեմպիոն Իգոր Կարապետյանը. նա օգնության կարիք ունիԳրանցում ենք մարդկանց, որոնք փնտրում են իրենց երեխաներին կամ կորցրել են կապը հարազատների հետ. ԿԽՄԿՍիրտս մղկտում է, լեզուս պապանձվել, հոգիս մոլորվել…

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода