Սպարապետի գերեզմանի մոտ՝ Վահագն Խաչատուրյանը, խաչակնքվելու փոխարեն, մազերն է ուղղում ⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... ԿԱՊԻՏՈՒԼՅԱՆՏԻԶՄԻ ՏԵՂԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲԱՆՈՑՆ Է ՄԵԾ ՍՈՒՏ. Փաշինյանի ռազմական մանիպուլյացիաները. 80-ականների զենք Բա եթե դու գնում ես պատերազմի, արա՛, 2,5 տարի ի՞նչ ես արել. Էդուարդ Շարմազանով Հայը մորթվում ա, աշխարհը լուռ ա` երեւի նավթադոլարների պարանը էլի խեղդում ա Ինչի է ունակ «Պոսեյդոնը»՝ «Ահեղ դատաստանի» անխոցելի զենքը Ցյուրիխյան արձանագրությունների և հայ-թուրքական հաշտության հնարավոր պայմանագրի վերաբերյալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դատողություններն անընդունելի են. Սերժ Սարգսյանի գրասենյակ Հյուսիսային հոսքի գազատարի պայթեցման հետեւանքները և նոր նախապատրաստվող «պայթյունի» մասին Ուկրաինական բանակը Դոնբասում և Խարկովում եռօրյա մարտերի ընթացքում կորցրել է ավելի քան 1700 մարդ (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)


ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

ՔՊ-ական­նե­րը լրիվ լկտի­ա­ցել են ու  ան­ցել լրագ­րող­նե­րի հան­դեպ ֆի­զի­կա­կան բռնու­թյուն­նե­րի: MediaHub-ի լրագ­րող Ա­նի Գև­որ­գյա­նին ի­գա­կան սե­ռի մի ա­րա­րած փոր­ձեց հար­վա­ծել, իսկ հե­տո ԱԺ անվ­տան­գու­թյան ծա­ռա­յու­թյուն կոչ­վող բա­շի­բո­զուկ­նե­րը կոպ­տո­րեն քարշ տա­լով տա­րան... Ճիշտն ա­սած, ՔՊ-ական ա­րա­րած­նե­րին հիմ­նա­կա­նում ա­նուն­նե­րով չգի­տեմ և չեմ էլ ու­զում ի­մա­նալ, սա­կայն կոնկ­րետ այս ա­ռանձ­նյա­կը զար­մաց­րեց նրա­նով, որ ԱԺ-ն ան­վա­նեց իր տու­նը և պնդեց, որ իր երկ­րում ոչ ոք չպետք է հա­մար­ձակ­վի ի­րեն դա­վա­ճան ան­վա­նել: Զար­մա­նա­լի է, մի՞թե հա­մա­րում է, որ ՀՀ-ն ար­դեն Թուր­քի­ա­յի կամ Ադր­բե­ջա­նի կազ­մում է. այ ոչ մի ՔՊ-ական չի դա­վա­ճա­նել թուր­քե­րի շա­հե­րին` դա հաս­տատ: Սա­կայն ի վեր­ջո ա­նունն էլ ի­մա­ցանք, երբ մո­դել Ա­նի­տա Հա­րու­թյու­նյանն անդ­րա­դար­ձավ այդ ա­ռանձ­նյա­կին` ՔՐԻՍ­ՏԻ­ՆԵ ՊՈ­ՂՈ­ՍՅԱ­ՆԻՆ, մաս­նա­վո­րա­պես ընդգ­ծե­լով. «Երբեք չեմ հայ­հո­յել կնո­ջը, բայց հի­մա ա­սեմ՝ դու տա­կանք ես, այ բո­շա՛... ԱԺ-ն քո տու­նը չի ու չի էլ լի­նի եր­բե՛ք: Քո նման­նե­րը մի­այն TV-ով են ԱԺ-ի դահ­լիճ տե­սել, այ ան­բա­րո­յա­կան, անգ­րա­գետ: Դու ո՞վ ես, որ լրագ­րո­ղին փոր­ձես խփել... Թող մորդ ար­գան­դը նենց չո­րա­նար, որ քո նման վիժ­վածք­ներ չու­նե­նա­յինք է­սօր... Քո տու­նը նախ­կին Ծե­րե­թե­լին ա, այ շար­քա­յին պոռ­նիկ Քի­սո»:

Եվ ա­հա ՔՊ-ական մեկ այլ ա­ռանձ­նյակ` ՎԱ­ՀԱԳ Ա­ԼԵՔ­ՍԱ­ՆՅԱՆ, Հ1-ի ե­թե­րում դի­մե­լով բո­ղո­քի ակ­ցի­ա ի­րա­կա­նաց­նող, իր խոս­քե­րով՝ «առողջ ե­րի­տա­սարդ­նե­րին», հայ­տա­րա­րել է, թե վեր­ջին­ներս ութ ժամ ու­նեն ի­րե­րը հա­վա­քե­լու և ա­ռաջ­նա­գիծ մեկ­նե­լու հա­մար, քա­նի որ «առա­վո­տյան ժա­մը 09:00-ից զին­կո­մի­սա­րի­ա­տը կգնա մի­տին­գա­վոր տղա­մարդ­կանց հե­տև­ից»: Ա­լեք­սա­նյա­նը նա­և ա­սել է, որ ար­դեն խո­սել է ԱԺ Պաշտ­պա­նու­թյան և անվ­տան­գու­թյան հար­ցե­րի մշտա­կան հանձ­նա­ժո­ղո­վի նա­խա­գահ Անդ­րա­նիկ Քո­չա­րյա­նի հետ, որն էլ, ըստ նրա, խո­սել է զին­կո­մի հետ և այս «ոգով, ու­ժեղ ե­րի­տա­սարդ­նե­րը վա­ղը ա­ռա­վոտ­վա­նից կստա­նան ի­րենց ու­ղեգ­րե­րը ու կմեկ­նեն ա­ռաջ­նա­գիծ»: Զար­մա­նա­լի է, որ այդ եր­կու տխրահռ­չակ­նե­րը հա­մոզ­ված են, որ ա­ռաջ­նա­գիծ գնա­լը պա­տիժ է` դրա­նով իսկ վի­րա­վո­րե­լով թուր­քին շան­սա­տակ ա­նող մեր զին­ծա­ռա­յող­նե­րին և կա­մա­վոր­նե­րին: Դա­սա­լի­քի հո­գե­բա­նու­թյուն ու­նե­ցող­նե­րը, ում հա­մար բա­նակն ու ա­ռաջ­նա­գի­ծը սար­սա­փե­լի են, զար­մա­նա­լի­ո­րեն փոր­ձում են բո­լո­րին չա­փել սե­փա­կան նող­կա­լի և ան­պա­տիվ ար­շի­նով... Սա­կայն մեզ զար­մաց­րեց նա­և ՊՆ խոս­նակ Ա­րամ Թո­րո­սյա­նի ար­ձա­գանք այդ հայ­տա­րա­րու­թյա­նը. «ՊՆ-ն քա­ղա­քա­կան հայ­տա­րա­րու­թյուն­նե­րին մե­կնա­բա­նու­թյուն­ներ տալ չի պատ­րաստ­վում»: Չհաս­կա­ցանք, այդ երբ­վա­նի՞ց շար­քա­յին ան­բա­րո­յա­կա­նու­թյու­նը դար­ձավ «քա­ղա­քա­կան հայ­տա­րա­րու­թյուն»:

Երբ Գե­ղամ Մա­նու­կյա­նը ե­լույթ էր ու­նե­նում ԱԺ-ում, ար­ձա­նագ­րե­լով, ո­ր Նի­կո­լին փրկե­լու ժա­մա­նա­կը չէ, և դա­վա­ճա­նի պի­տա­կը կպնե­լու է բո­լո­րին, տե­սախ­ցիկն ար­ձա­նագ­րեց, որ ՔՊ-ական, Ա­լեն Սի­մո­նյա­նի օգ­նա­կան ԷՄ­ՄԱ ՊԱ­ԼՅԱ­ՆԸ ծի­ծա­ղեց այն ժա­մա­նակ, երբ խոս­վում էր հե­րո­սի մա­հով ըն­կած զին­վոր­նե­րի մա­սին: Հա­մա­ցան­ցում` Ֆեյս­բու­քում և Տե­լեգ­րա­մում, բազ­մա­թիվ օգ­տա­տե­րեր վրդով­վել էին այդ ծի­ծա­ղից ու ծի­ծա­ղո­ղին տվել է­ին թունդ ո­րա­կում­ներ` մաս­նա­վո­րա­պես վիժ­վածք ան­վա­նե­լով: Նա­և վեր­հի­շել է­ին դրվագ­ներ, թե ինչ­պես են ՔՊ-ական­ներն ան­կաշ­կանդ ժպտում Ե­ռաբ­լու­րում: Սա­կայն ին­քը` Պա­լյա­նը, զար­մա­նա­լի մեկ­նա­բա­նու­թյուն տվեց. «Ես ծի­ծա­ղել եմ, ժպտա­ցել եմ Գե­ղամ Մա­նու­կյա­նի այն ար­տա­հայ­տու­թյան վրա, որ ե­րեկ­վա խայ­տա­ռակ ակ­ցի­ան ե­ղել է ինք­նա­բուխ»: Նախ` տա­կից դուրս գա­լը չի ստաց­վի, բո­լո­րիդ է­ու­թյու­նը լավ գի­տենք, իսկ խայ­տա­ռա­կը ոչ թե քա­ղա­քա­ցի­նե­րի ար­դար զայ­րույթն է, այլ դուք` ձեր ամ­բողջ կա­պի­տու­լյան­տա­կան թի­մով:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Սպարապետի գերեզմանի մոտ՝ Վահագն Խաչատուրյանը, խաչակնքվելու փոխարեն, մազերն է ուղղում⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... ԿԱՊԻՏՈՒԼՅԱՆՏԻԶՄԻ ՏԵՂԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՂԲԱՆՈՑՆ ԷՄԵԾ ՍՈՒՏ. Փաշինյանի ռազմական մանիպուլյացիաները. 80-ականների զենքԲա եթե դու գնում ես պատերազմի, արա՛, 2,5 տարի ի՞նչ ես արել. Էդուարդ Շարմազանով«Ինտեր» - «Բարսելոնա». Հավանական մեկնարկային կազմերն ըստ ՈւԵՖԱ-ի Հայը մորթվում ա, աշխարհը լուռ ա` երեւի նավթադոլարների պարանը էլի խեղդում աԻնչի է ունակ «Պոսեյդոնը»՝ «Ահեղ դատաստանի» անխոցելի զենքըՑյուրիխյան արձանագրությունների և հայ-թուրքական հաշտության հնարավոր պայմանագրի վերաբերյալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դատողություններն անընդունելի են. Սերժ Սարգսյանի գրասենյակՀյուսիսային հոսքի գազատարի պայթեցման հետեւանքները և նոր նախապատրաստվող «պայթյունի» մասինՈւկրաինական բանակը Դոնբասում և Խարկովում եռօրյա մարտերի ընթացքում կորցրել է ավելի քան 1700 մարդ (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)Էներգետիկ համակարգը կփլուզվի.ԱՆՈՆՍՀա՛յ ժողովուրդ, դու քեզ ներու՞մ ես, որ քո զավակներին շարունակում են գնդակահարել Նիկոլի լուռ համաձայնությամբ. Արմեն ԱշոտյանՎեհափառ հայրապետի նախաձեռնած հարթակի անհրաժեշտությունը կարելի է սպառված համարել. Արման Մուսինյան (ilur.am)Բուխարեստում ընթացող ԵԺԿ Երիտասարդական կազմակերպության խորհրդի հավաքի ընթացքում ներկայացրել եմ ադրբեջանական լայնածավալ ագրեսիայի մանրամասները. Լիլիթ ԲեգլարյանՀայ գերիների հրապարակային գնդակահարության կադրերն Ադրբեջանի կողմից մեսիջ էր մասնավորապես արևմուտքին ու ԱՄՆ-ինՓաշինյանի բառամթերքը խայտառակություն էր. Հայկ Մամիջանյան«Սուրմալուի» պայթյունից երկու ամիս անց եռահարկ կիսավեր շենքը քանդելու որոշում է կայացվելՊետդուման վավերացրել է Ուկրաինայի չորս շրջանների՝ ՌԴ-ին միանալու մասին օրինագիծըՖրանսիան Ուկրաինային Bastion զրահափոխադրիչներ կմատակարարի. TribuneԳերմանիայի նախարարները վիճել են «Պուտինի հետ պատերազմելու» հայտարարության համարՊատգամավորները ՀՀ պետբյուջեի հաշվին մեկ շաբաթով կմեկնեն Ռուանդա. պատվիրակության կազմում 7 անձ էԲլինկենը բացեիբաց խոսեց «Հյուսիսային հոսքեր»-ը ոչնչացնելու ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի շարժառիթների մասինԷրդողանը կայցելի ԱդրբեջանԱԺ «Պատիվ ունեմ» խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանի ասուլիսը. ՈՒՂԻՂ«Կետերն այլևս գաղտազերված են: Եզրակացությունը մեկն է: Մեզ բռնի կերպով ուզում են հաշտեցնել բնաջնջման հետ». Կարեն ԱվագյանՎրեժ Մարկոսյանի նկատմամբ համաներում է կիրառվելԱղվան Հովսեփյանին հանցակցելու դրվագով մեղադրական դատավճիռ է կայացվելԱդրբեջանը խոստացել էր մինչև սեպտեմբերի 30-ը 17 հայ գերիների ազատ արձակել, բայց չի կատարել պարտավորությունը. ԱԽ քարտուղարԹե բա ԴԵՄՈՔՐԸՍԻ...Հաստատվել է կորոնավիրուսի 910 նոր դեպք, առողջացել ՝ 1368 քաղաքացի․ ՀՀ ԱՆԱդրբեջանը հաստատել է, որ իր մոտ գտնվում է 17 հայ ռազմագերի. ՔարազյանԿԽՄԿ-ի ներկայացուցիչները հանդիպել են ռազմագերիներին, որոնք սեպտեմբերի 13-ից հետո են գերեվարվելՄեկ օր ջուր չի լինիՍա արդեն 2-րդ դեպքն է, երբ Ադրբեջանը հրաժարվում է կատարել հայ գերիներին ազատ արձակելու իր խոստումը. Նիկոլ ՓաշինյանՈւկրաինական զրահատեխնիկայի երեկվա հաջող ճեղքումը վերածվեց մկան թակարդի (Քարտեզ)Ու սրանք այս դիվանագիտությամբ ու այս հակառակորդի հետ պատրաստվում են բանակցել Արցախի հայ ժողովրդի անվտանգության ու կարգավիճակի հարցը. Դերենիկ ԽաչատրյանՏղամարդը սպառնացել է գնդակահարել ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողներինԱզգային արխիվի տնօրենն ազատվել է աշխատանքից Թուրքիան հայտնել է սեւծովյան գազի արդյունահանման հարցում «հերթական մեծ քայլի» հաղթահարման մասինԲաքուն Երևանին առաջարկել է սահմանազատման հարցով նիստը տեղափոխել հոկտեմբերԳվարդիոլա․ Գերազանց հաղթանակ էր, բոլորը երջանիկ ենՓակենք այգին, ասենք՝ մեր բարեկարգածն ա, չնայե՞ք․ ի՞նչ է նշանակում՝ չեն թողնում իրենց ջրագծին միանանքԱռկա լարվածության ֆոնին Ադրբեջանը Հայաստանին առաջարկել է սահմանազատման երկկողմ հանձնաժողովի հաջորդ նիստն անցկացնել ոչ թե նոյեմբերին, այլ հոկտեմբերինՀարիի և Մեգանի համար հետդարձի ճանապարհ չկա. հրապարակվել է Չարլզ 3-րդի առաջին պաշտոնական լուսանկարն ընտանիքի հետՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի ՁԵՐ ՌՈՄԱՆՏԻԿ ՀՈՐՈՍԿՈՊԸՄինչև ադրբեջանը Հայաստանի կողմից լուրջ հակահարված չստանա չի կանգնելու․ Արա ԶոհրաբյանԱստղագուշակ՝ հոկտեմբերի 3-ի համարՆավթը կտրուկ թանկացել է 2023 թվականի համար նախատեսված է հատկացնել մոտ 400 միլիոն դրամ Հայաստանի մի շարք հուշարձանների ուսումնասիրման, նորոգման, ամրակայման և վերականգնման համար
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ереван погода
$ 405.65 396.08 7.57