Փոխարժեք: $ , ,
Ադրբեջանի հաջորդ նպատակը կարող է լինել Հայաստանին ստիպողաբար արտատարածքային միջանցք պարտադրելը. Արարատ Միրզոյան Լեւոն Քոչարյանի փաստաբանական խումբը հայտարարություն է տարածել Ղարաբաղը վառոդի տակառ էր և աշխարհի ամենառազմականացված գոտին, բայց հիմա դա անցյալում է․ Հաջիև Երկրաշարժ՝ Վրաստանում․ այն զգացվել է նաև Լոռու և Տավուշի մարզերում՝ 2-3 բալ ուժգնությամբ «Ադրբեջան-Հայաստան զինադադարից հետո Հայաստանը չի կատարել մի շարք պայմանավորվածություններ»․ Ֆիդան Արցախի դեմ օպերացիայի ավարտից հետո Ադրբեջանն ու Թուրքիան նախապատրաստվելու են ՀՀ-ի դեմ նոր ագրեսիայի Մոսկվան հույս ունի, որ հայ ժողովուրդն իր պատմությունը կապում է Ռուսաստանի հետ, այլ ոչ թե «օվկիանոսի այն կողմից եկածների». ՌԴ արտգործնախարար Ադրբեջանը հաստատում է Հայաստանի հետ իրական երկխոսության պատրաստակամությունը Այսօր Երևանի Մետրոպոլիտենը չի գործելու Ղարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում. Կոնստանտին Զատուլին (Տեսանյութ)

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Ա­սում եք` դե­մոկ­րա­տի­ա­յի բաս­տի­ո՞ն, հպարտ քա­ղա­քա­ցի­նե՞ր: Զահ­րու­մար ձեզ: Ընդ­հան­րա­պես ո­րև­է պե­տու­թյուն այն­քա­նով է քա­ղա­քա­կիրթ, որ­քա­նով տար­րա­կան հար­մա­րա­վե­տու­թյուն է ստեղ­ծում սայ­լա­կով տե­ղա­շարժ­վող քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հա­մար: Իսկ որ նի­կո­լա­կան «Նոր Հա­յաս­տա­նը» զար­մա­նա­լի­ո­րեն բա­ցար­ձակ քա­ղա­քա­կիրթ չէ` ե­րև­ում է հաշ­ման­դամ­նե­րի հար­ցե­րով զբաղ­վող հնա­գույն ՀԿ-ի` «Ունի­սո­նի» ղե­կա­վար ԱՐ­ՄԵՆ Ա­ԼԱ­ՎԵՐ­ԴՅԱ­ՆԻ նկա­րագ­րա­ծից. «Ինչո՞ւ եմ ես և սայ­լակ օգ­տա­գոր­ծող այլ ե­րաժշ­տա­սեր­ներ զրկված նման հա­մերգ­ներ ունկնդ­րե­լուց: Վեր­ջերս վե­րե­լակ տե­ղադ­րե­ցին «Արամ Խա­չատ­րյան» հա­մեր­գաս­րա­հում, մեծ շու­քով բա­ցումն ա­րե­ցին: Ա­հա­գին ու­րա­խա­ցա: Այ­սօր պարզ­վեց, որ վե­րե­լա­կը «դեռ չի աշ­խա­տում»: Հա­վե­լեմ, որ ան­հայտ է մուտ­քի աս­տի­ճան­նե­րի մոտ նախ­կի­նում տե­ղադր­վող շար­ժա­կան թե­քա­հար­թա­կի ճա­կա­տա­գի­րը: Մի խոս­քով, շենք մտնել հնա­րա­վոր չէ, պար­տեր` հնա­րա­վոր չէ, ամ­ֆի­թատ­րոն` ևս: Բայց ա­սում են` ե­կեք, մի բան կա­նենք: Ի՞նչ են ա­նե­լու: Սայ­լա­կիս քա­շը 130 կգ է գու­մա­րած սե­փա­կան քաշս...»: Լավ, հե­տո՞... հան­կարծ չա­սեք, թե «նախ­կին­ներն» են մե­ղա­վոր, որ նույ­նիսկ շար­ժա­կան թե­քա­հար­թակն էլ չկա:

Քա­ղա­քա­կիրթ բա­նե­րի մա­սին գլուխ ար­դու­կել սի­րող ՎԱ­ՀԱՆ ՔԵ­ՐՈ­ԲՅԱՆՆ էլ այս ան­գամ զար­մա­նա­լի­ո­րեն ո­րո­շեց սե­փա­կան գլու­խը գո­վելով զբաղ­վել. «Երկու տա­րի է, ինչ ծա­ռա­յում եմ ժո­ղովր­դիս նա­խա­րա­րի դե­րում: Ա­մեն ա­ռա­վոտ ինձ աշ­խա­տան­քի տա­րել են սե­րը և նվիր­վա­ծու­թյու­նը՝ իմ ժո­ղովր­դի նկատ­մամբ, մեր հայ­րե­նի­քի ա­զա­տու­թյան հա­մար զոհ­ված նա­հա­տակ­նե­րի սուրբ հի­շա­տակն ու վառ ա­պա­գա­յի հա­վա­տը…»: Զար­մա­նա­լի է, հատ­կա­պես ին­չո՞ւմն է կա­յա­նում Քե­րո­բյան Վա­հա­նի ծա­ռա­յու­թյու­նը...  Որ տնտե­սու­թյու­նը շա­րու­նա­կա­բար ան­կո՞ւմ է ապ­րում, վե­րամ­բարձ թվե՞ր են կրակ­վում, իսկ Լար­սով գյուղմ­թերք տե­ղա­փո­խե­լը վա­ղուց դար­ձել է ան­հա­սա­նե­լի ե­րա­զանք այն դեպ­քում, երբ նույն թուր­քե­րի կամ վրա­ցի­նե­րի ֆու­ռե­րի հա­մար ոչ մի խո­չըն­դոտ չի ստեղծ­վում: Սերդ ու նվիր­վա­ծու­թյունդ քե՛զ պա­հիր, «լարսդ» քա­շիր, այ­լա­պես շա­րու­նա­կա­բար Լար­սում լռված ա­մե­նա­մեծ ֆու­ռի ծան­րու­թյունն ու­նե­ցող քար ես գցում և՛ տնտե­սու­թյան, և՛ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի բա­րե­կե­ցու­թյան վրա, ա­մեն օր նի­կո­լու­թյուն ես ա­նում երկ­րի ու քա­ղա­քա­ցու հան­դեպ:

Տես­նել Ե­րև­անն ու նոր մեռ­նել` ՀԱՊԿ ե­րև­ա­նյան գա­գաթ­նա­ժո­ղո­վից հե­տո վե­րա­դառ­նա­լով Մինսկ, ո­րև­է հի­վան­դու­թյամբ չտա­ռա­պող, Բե­լա­­ռու­սի ա­ռողջ և ա­ռույգ ԱԳ նա­խա­րար ՎԼԱ­ԴԻ­ՄԻՐ ՄԱ­ԿԵ­ՅԸ զար­մա­նա­լի­ո­րեն հան­կար­ծա­մահ ե­ղավ: Բրի­տա­նա­կան The Daily Mirror թեր­թը տե­ղե­կաց­նում է, որ Բե­լա­ռու­սի արտ­գործ­նա­խա­րար Վլա­դի­միր Մա­կե­յի անս­պա­սե­լի եւ ա­ռեղծ­վա­ծա­յին մա­հը վրա հա­սավ Հռո­մի Պա­պի բա­նագ­նաց Ան­տե Յո­զի­չի հետ Ուկ­րա­ի­նա­յում հա­կա­մար­տու­թյու­նը դա­դա­րեց­նե­լու գաղտ­նի խա­ղա­ղու­թյան ծրա­գիր քննար­կե­լու հենց հա­ջորդ օ­րը: Նա­եւ, նո­յեմ­բե­րի 28-ին Մա­կե­յը հան­դի­պում ու­ներ ՌԴ արտ­գործ­նա­խա­րար Սեր­գեյ Լավ­րո­վի հետ: Նյու­թում նշվում է, որ Մա­կե­յը Մինս­կի և Ա­րև­մուտ­քի մի­ջև հա­ղոր­դակ­ցու­թյան մի­ակ հիմ­նա­կան ա­լիքն էր, ին­չի մա­սին, ի դեպ, ա­վե­լի վաղ հայտ­նե­լու ա­ռիթ ու­նե­ցել ենք: Նա­եւ այն կա­սած­նե­րի մա­սին, թե` «Պա­տա­հա­կա՞ն է նրա անս­պա­սե­լի մա­հը: Թե՞ ինչ-որ մե­կը նրան դուրս է հա­նել, որ խոս­տա­ցա­ծը չկա­տա­րեց: Կամ մի­գու­ցե ընդ­հա­կա­ռա­կը` նրան կաս­կա­ծում է­ին «տե­ղե­կատ­վու­թյան ար­տա­հոս­քի» մեջ»: Կարճ ա­սած` զար­մա­նա­լի և մութ պատ­մու­թյուն է: Եվ ընդ­հան­րա­պես հա­մաշ­խար­հա­յին «մեծ խա­ղում» զար­մա­նա­լի ու անս­պա­սե­լի բա­ներ վեր­ջերս շատ են լի­նում: Օ­րի­նակ` Ռոթ­շիդ­նե­րի կան­խա­տե­սումն ար­տա­ցո­լող The Economist հան­դե­սի 2023-ի շա­պի­կը զար­մա­նա­լի­ո­րեն խո­տան դար­ձավ դեռ մին­չև 2023-ի գա­լուս­տը` այդ­տեղ պատ­կեր­ված ա­ռանց­քա­յին դեմ­քե­րից մե­կի հրա­ժա­րա­կա­նի հե­տև­ան­քով...

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 


Ադրբեջանի հաջորդ նպատակը կարող է լինել Հայաստանին ստիպողաբար արտատարածքային միջանցք պարտադրելը. Արարատ ՄիրզոյանԼեւոն Քոչարյանի փաստաբանական խումբը հայտարարություն է տարածելՂարաբաղը վառոդի տակառ էր և աշխարհի ամենառազմականացված գոտին, բայց հիմա դա անցյալում է․ ՀաջիևԵրկրաշարժ՝ Վրաստանում․ այն զգացվել է նաև Լոռու և Տավուշի մարզերում՝ 2-3 բալ ուժգնությամբ«Ադրբեջան-Հայաստան զինադադարից հետո Հայաստանը չի կատարել մի շարք պայմանավորվածություններ»․ ՖիդանԱրցախի դեմ օպերացիայի ավարտից հետո Ադրբեջանն ու Թուրքիան նախապատրաստվելու են ՀՀ-ի դեմ նոր ագրեսիայիՄոսկվան հույս ունի, որ հայ ժողովուրդն իր պատմությունը կապում է Ռուսաստանի հետ, այլ ոչ թե «օվկիանոսի այն կողմից եկածների». ՌԴ արտգործնախարարԱդրբեջանը հաստատում է Հայաստանի հետ իրական երկխոսության պատրաստակամությունըԱյսօր Երևանի Մետրոպոլիտենը չի գործելուՂարաբաղը երբեք չի եղել անկախ Ադրբեջանի կազմում. Կոնստանտին Զատուլին (Տեսանյութ)Բժշկականի ռեկտորը սպառնում է ուսանողներին հեռացումներովՌեալ մարտական ​​կադրեր. ռուս զինվորը անցել է հակառակորդի թիկունք և ոչնչացնում է ուկրաինացի զինյալներին (ՏԵՍԱՆՅՈՒԹ)ԱԱԾ-ն բերման է ենթարկել Ալբերտ Բազեյանին, նա գտնվում է մեկուսարանումԲլինկենը դեռ փորձում է արցախյան խաղը մինչեւ վերջ հասցնելԳերմանիան հրաժարվում է անվերջ զենք մատակարարել ՈւկրաինայինՈւկրաինական հակահարձակումը չի հասնի իր նպատակներին. New York TimesՀայաստանն Արեւմուտք-Ռուսաստան հակամարտության համատեքստում. նոյեմբերի 9-ը եւ դրանից հետո, ինչո՞ւ եւ ի՞նչ եղավ ԱրցախումՄի՛ տրվեք սադրանքների, մի՛ արեք հակառուսական քայլեր. Արթուր ՂազարյանԿան երկու կատեգորիայի մարդիկ, որոնք գտնվելով քաղաքականության մեջ, խիստ վտանգավոր են մեր ժողովրդի համար. ԱյվազյանՌազմական ոճրագործ Ալիեւի հետ գաղտնիորեն ներկա վարչակարգը գործունեություն է տանում. ԱյնթապլեանՄիակ բանը, որ պետք է անել՝ ձերբազատվելն է այս մարդկանցից. Արշակ սրբազանԵՄ-ն և ԱՄՆ-ն ապակայունացում են բերում Հարավային ԿովկասումԱԱ. Արթուր Ալեքսանյանը ցավալի պարտություն կրեց ոսկե մեդալի համար պայքարում Փաշինյանը ճանաչեց Ղարաբաղն Ադրբեջանի մաս՝ մոռանալով նշել հայերի իրավունքների մասինԱյս փուլում զինված ուժերի համար անվադողերի հավաքագրման անհրաժեշտություն չկա. ՀՀ ՊՆՀայաստանի ղեկավարությունն ինքը կրակի վրա յուղ է լցնում. Լավրովը՝ Լեռնային Ղարաբաղի հարցում Երևանի քաղաքականության մասինՓաշինյանը և Բլինքենը քննարկել են Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության գործընթացի հեռանկարներըՏաթեւ Արցախի դեմ հարուցված գործով դատական նիստը տեղի կունենա վաղըԱդրբեջանում Ռուսաստանի, Իրանի և մի շարք այլ երկրների ներկայացուցիչներ ժամանել են Ստեփանակերտի շրջակայքՄակրոնը և Հռոմի պապը քննարկել են իրավիճակն ԱրցախումԱդրբեջանի ԶՈՒ-ն ներկայացրել է Արցախի ՊԲ կողմից հանձնված զինտեխնիկան (լուսանկարներ)ԶԱՐՄԱՆՔԴատավորը, ով կհամարձակվի Տաթեւին կալանքի ուղարկել, թող արժանանա նրա ու իր ընտանիքի ճակատագրին. ՄութաֆյանԲեռնատարները Լաչինի միջանցքով մտան Արցախ100.000 մարդ խաղաղ հավաքվեք հրապարակում, как миленький հանգիստ հրաժարական է տալու ու գնա. Էդուարդ ՇարմազանովԲԱՄԲԱՍԱՆՔ«Փաշինյանը հայ և ռուս ժողովուրդների մեծ ողբերգության մեջ կատարեց գլխավոր դերերից մեկը». Սեմյոն ՊեգովՁեր ստրուկ տեսակը վաղը պատրաստ է լինելու աղ ու հացով թուրքերին դիմավորի իր սեփական ննջարանում. Շարմազանովը` նիկոլականներինԲայդենը հայտարարել է, որ ինքն ընտրվել է Սենատի անդամ 827 տարի առաջ (Տեսանյութ)Ռուսները ոչնչացրել են Leopard տանկ ամբողջությամբ գերմանական զինվորական անձնակազմովԻ տարբերություն իշխանության՝ Եկեղեցին չի համակերպվի այն մտքին, որ Արցախն ադրբեջանական է․ Արշակ սրբազանԱրցախցի տեղահանված երեխաները պատմում են՝ ինչպես են դպրոցից կարողացել փախնել ապաստարաններ (Video)Մետրոյում քաոս է. Մետրոպոլիտենը հայցում է ուղեւորների ներողամտությունըՊակիստանը ողջունել է Բաքվի ոճիրը՝ ԱրցախումԹուրքիայում 4,6 մագնիտուդով երկրաշարժ է գրանցվելԻրանում սպասում են Լավրովի այցին՝ գործընկերության մասին համաձայնագիրը լրամշակելու համարՇուշիի մոտ ադրբեջանական ԶՈւ-ն ու խաղաղապահները համատեղ հերթապահություն են կազմակերպելԱնդոնը հաստատել է այն հիմնավոր տեսակետը, որ իրենք ոճրագործներ են.Armenian infoԾանր մարմնական վնասվածք է ստացել թեքվանդոյի բազմակի չեմպիոն Իգոր Կարապետյանը. նա օգնության կարիք ունիԳրանցում ենք մարդկանց, որոնք փնտրում են իրենց երեխաներին կամ կորցրել են կապը հարազատների հետ. ԿԽՄԿ

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода