$ 396.02, 431.27, 5.71
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք... ՊԲՀՖ բռնցքամարտիկներին թույլ չեն տալիս մասնակցել Հայաստանի առաջնությանը ՈՉՆՉԱՑՈՒՄ` ՀԱՆՈՒՆ ՔՊ-Ի ՓՐԿՈՒԹՅԱ՞Ն Պետք է վրեժ ու պատիժ, մնացածը հեքիաթներ են. Անի Կարապետյան Ադրբեջանն ու Իսրայելը խաղում են «պասերով». Ռոբերտ Մարգարյան -48 կիլոգրամ. Արտաշ Ասատրյանը բացահայտում է նիհարելու գաղտնիքը.starnews.am Ե՛վ ներքին, ե՛ւ արտաքին թշնամին փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի հայոց բանակը քանդվի. Արշակ Զաքարյան Երբեք չի կարելի խմել գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրը Երրորդ աշխարհամարտի կենտրոն կդառնա՞ մեր տարածաշրջանը Իրանին մեծ պատերազմի մեջ քաշելու թիկունքին եւս MI6-ի «ականջներն» են

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Զար­մա­նա­լի­ո­րեն Ա­զատ գյու­ղի տա­րած­քում ՀՀ ՊՆ N զո­րա­մա­սի ին­ժե­նե­րա­սակ­րա­վո­րա­յին վաշ­տի կա­ցա­րա­նում բռնկված հրդե­հի հե­տև­ան­քով մա­հա­ցած Ա­ՐԱՄ ՄԱ­ՆՈՒ­ԿՅԱ­ՆԻ վեր­ջին գրա­ռու­մը սոց­ցան­ցե­րում մար­գա­րե­ա­կան էր: Նա 28 օ­րից զո­րացր­վե­լու էր, բայց կար­ծես կան­խազ­գա­ցել է, թե ինչ է լի­նե­լու. «Դե, հի­մա հաս­կա­նու՞մ ես, որ «վա­ղը» այդ­պես էլ կա­րող է չլի­նել, կամ էլ կա­րող է կես­գի­շե­րին գալ ու տագ­նա­պա­լի ձայ­նե­րի տակ կանգ­նել կո­կոր­դիդ: Հի­մա հաս­կա­նու՞մ ես, որ կա­րող ես էլ չհասց­նել, կա­րող ես չեր­գել էլ խե­լա­գա­րի պես` ձայ­նը գլուխդ գցած... Պետք է ա­մեն օրդ լի­ար­ժեք ապ­րես. գնաս տես­նե­լու նրանց, ում վա­ղուց ո­րո­շել, բայց միշտ սպա­սում ես վաղ­վան: Գրիր ու գրկիր նրան, ում հույս ու­նես վա­ղը փո­ղո­ցում պա­տա­հա­բար հան­դի­պել: Ա­ռանց վա­խե­նա­լու նա­յիր աչ­քե­րի մեջ ու որ­սա քաղց­րու­թյու­նը, ապ­րիր, լա՞վ... Պի­տի վա­խե­նանք ` հե­տո նո՞ր սի­րենք ի­րար, հա՞: Դե, մենք է­լի ժպտա­լու ենք, է­լի մո­ռա­նա­լու ենք կա­րև­ո­րի մա­սին, է­լի ապ­րե­լու ենք այն­պես, կար­ծես թե վա­ղը միշտ մեր գրպա­նում է ու երբ ու­զե­նանք բա­րի լույ­սը դուրս կբե­րենք ծալ­ված մա­սե­րից, մենք է­լի կապ­րենք... ե­րև­ի... Պի­տի սի­րենք ի­րար, շատ սի­րենք, սի­րենք այ­սօր­վա ու վաղ­վա փո­խա­րեն: Օգ­նենք ի­րար հաղ­թա­հա­րել հո­գին ա­վե­րող գի­շեր­նե­րը, մի­ա­սին լի­նենք, ապ­րենք մի­ա­սին...»: Չհասցրց, զի երկ­րի վրա ա­նեծ­քի պես նստել է կա­պի­տու­լյանտ կոչ­վող ա­ղե­տը: Եվ քա­նի­սը չեն հասց­նե­լու...

Կա­պի­տու­լյան­տի «ելա­կա­յին» ռե­ֆորմ­նե­րին անդ­րա­դար­ձել է մեր գոր­ծըն­կեր Է­ԴԻԿ ԲԱՂ­ԴԱ­ՍԱ­ՐՅԱ­ՆԸ. «Ասում են՝ բա­նա­կում բա­րե­փո­խում­ներ ենք ա­նում: Ի՞նչ բա­րե­փո­խում, դուք ո՞նց կա­րող եք բա­րե­փո­խում ա­նել, երբ պար­զա­գույն բա­ներ չեք կա­րո­ղա­նում ա­նել: Սա երկ­րորդ դեպքն է, երբ զին­վոր­նե­րը վառ­վում են ի­րենց կա­ցա­րան­նե­րում: Բա ո՞ւր եք, մի սպա չկա՞ էդ զո­րա­մա­սե­րում, որ հե­տե­ւի, թե ինչ պայ­ման­նե­րում են քնում զին­վոր­նե­րը, պայ­մա­նագ­րա­յին­նե­րը: Լրագ­րող­նե­րի ա­ռաջ էլ փա­կել եք բո­լոր դռնե­րը, թույլ չեք տա­լիս զո­րա­մա­սեր, դիր­քեր այ­ցե­լել՝ ան­հե­թեթ պատ­ճա­ռա­բա­նու­թյուն­նե­րով»:  Բա փա­կել են, որ­պես­զի լրագ­րող­նե­րը չտես­նեն և հան­րու­թյա­նը չտե­ղե­կաց­նեն, որ ի­րա­կա­նում սրանք ա­մեն ինչ ա­նում են բա­նա­կը կազ­մա­քան­դե­լու հա­մար: Զին­վոր­նե­րին որ­պես կա­ցա­րան տրա­մադ­րում են խար­խուլ գո­մը, զոհ­ված զին­վոր­նե­րի ա­ճյուն­նե­րը կար­տո­ֆի­լի պար­կե­րով փտաց­նում են խո­նավ նկուղ­նե­րում, դա ա­նում են մի­տում­նա­վոր, որ­պես­զի հա­յը մո­ռա­նա ռազ­մի­կի բնա­կան ա­ռա­քե­լու­թյու­նը: Քա­ղա­քա­ցի­նե­րից մե­կը հար­ցադ­րում է տխրահռ­չակ Պա­պի­կյա­նին` դու հաս­կա­նո՞ւմ ես, որ կոլ­խոզ չես ղե­կա­վա­րում, այլ 5000 տար­վա երկ­րի ԶՈւ: Ո՛չ, չի հաս­կա­նում, նա հաս­կա­նում է մի­այն պիղծ ՔՊ-ի ա­ռա­քե­լու­թյու­նը` շրջել Հա­յոց պատ­մու­թյան վեր­ջին է­ջը:

Մի զար­մա­նա­լի հան­գա­մանք է մատ­նան­շում ՀՀ ԶՈւ ա­կունք­նե­րին կանգ­նած Հա­յաս­տա­նի զին­ված ու­ժե­րի գլխա­վոր շտա­բի նախ­կին պետ, գե­նե­րալ-լեյ­տե­նանտ ՆՈ­ՐԱՏ ՏԵՐ-ԳՐԻ­ԳՈ­ՐՅԱՆ­ՑԸ. «Սա սխալ  եւ ոչ նոր­մալ ե­րե­ւույթ է: Կադ­րե­րի հետ այդ­պես չեն վար­վում: Գի­տեք որ­քա՞ն է պետք անց­նել կոր­պու­սի հրա­մա­նա­տար դառ­նա­լու հա­մար: Դա­սակ, վաշտ, գու­մար­տակ, դի­վի­զի­ա: Ա­յո, ար­տա­կարգ դեպք է տե­ղի ու­նե­ցել, բայց ին­չո՞ւ պետք է կոր­պու­սի հրա­մա­նա­տա­րին հե­ռաց­նեն: Հա­յաս­տա­նում այ­սօր դա ար­վում է հենց այն­պես... Չէ որ այդ­պի­սով խա­թար­վում է մար­տու­նա­կու­թյու­նը, ոչն­չաց­վում է գե­նե­րա­լի հե­ղի­նա­կու­թյու­նը, իսկ սա գրե­թե պար­տու­թյուն է: Չի կա­րե­լի այդ­պես կադ­րե­րը ցրիվ տալ: Գե­նե­րալ­նե­րը պետք է հե­ղի­նա­կու­թյուն լի­նեն: Պա­տաս­խա­նատ­վու­թյու­նը պետք է կրեն ան­մի­ջա­կա­նո­րեն այդ զո­րա­մա­սի պե­տը, թի­կուն­քի պե­տը, գու­մար­տա­կի, վաշ­տի հրա­մա­նա­տա­րը»: Պա­րոն գե­նե­րալ, ախր սրանց նպա­տա­կը հենց մար­տու­նա­կու­թյան խա­թա­րումն է:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

 

 

 

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
⚡️⚡️«Իրավունք» թերթի այսօրվա տպագիր համարում կարդացե՛ք...ՊԲՀՖ բռնցքամարտիկներին թույլ չեն տալիս մասնակցել Հայաստանի առաջնությանըՈՉՆՉԱՑՈՒՄ` ՀԱՆՈՒՆ ՔՊ-Ի ՓՐԿՈՒԹՅԱ՞ՆՊետք է վրեժ ու պատիժ, մնացածը հեքիաթներ են. Անի ԿարապետյանԱրսենի նկատմամբ կայուն հետաքրքրություն կա եվրոպական ակումբներից. «Դինամո» Ադրբեջանն ու Իսրայելը խաղում են «պասերով». Ռոբերտ Մարգարյան-48 կիլոգրամ. Արտաշ Ասատրյանը բացահայտում է նիհարելու գաղտնիքը.starnews.amԵ՛վ ներքին, ե՛ւ արտաքին թշնամին փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի հայոց բանակը քանդվի. Արշակ ԶաքարյանԵրբեք չի կարելի խմել գիշերը մահճակալի կողքին դրված ջուրըԵրրորդ աշխարհամարտի կենտրոն կդառնա՞ մեր տարածաշրջանըԻրանին մեծ պատերազմի մեջ քաշելու թիկունքին եւս MI6-ի «ականջներն» ենԿանչեց իր տուն, ասեց` հորեղբայրս ուզում է նկարվել հետդ, գլխիս սարքեցին…Տաթև Սարգսյանը` Դիանա Տոռեսի հետ ունեցած սկանդալի մասին.starnews.am«Չեմ հավատում ոչ մեկին՝ սպասում եմ հրաշքի».ՋՈՒԼԻԵՏԱ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆՀերթական դավաճանության դեպքն է բացահայտվել. իսկ ե՞րբ է ԱԱԾ-ն բախելու Նիկոլի կաբինետի դուռը.Armenian infoԻրանի հայ համայնքն ու եկեղեցին փաստացի բոյկոտել են Նիկոլի սիրելիին, ինչի պատճառով Աննան Իրանում իրեն «իզգոյ» է զգացել.Armenian infoԶԱՐ­ՄԱՆՔԲԱՄ­ԲԱ­ՍԱՆՔՆիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Վլադիմիր Պուտինի հետԵՄ-ն պատժամիջոցներ չի կիրառի Ադրբեջանի դեմ այսօր ասել է Ժոզեպ Բորելը. Վահան ԲաբայանԱՄՆ-ն հայտարարել է միջուկային զենք օգտագործելու պատրաստակամության մասինԱրձակուրդ գնալը կլինի պարտադիր. Աշխատանքային օրենսգրքում նախատեսվում են փոփոխություններԶոհված զինծառայողների ծնողները հանդիպում են «բերետների» հրամանատարի հետՔՊ-ի կրոնական հորիզոնները կրկնում են պատմությունըԹուրքերին զայրացրել են ԱՄՆ-ի զգուշացումները՝ Թուրքիա չմեկնելու վերաբերյալԻնչո՞ւ է Նիկոլն ընկել «Պատրոն Դավոյի» հետևից.Armenian infoԵրեւանի քաղաքապետ իշխանությունից չի՜ ընտրվելու. ՈւրիխանյանԲաքվում «իրանցի լրտեսներ» են բռնումԱզգությամբ թուրքն առաջին անգամ Գերմանիայում շրջանի ղեկավար է ընտրվելՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԱՄՆ-ի ցանկացած ռազմական գործողություն Իրանի դեմ կհանգեցնի պատերազմի. Թեհրանը նախազգուշացնում էՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ ՌԴ-ն կշարունակի սպառնալիք լինել դաշինքի համար նույնիսկ Ուկրաինայում պարտության դեպքումԲրյուսովի անվան պետական համալսարանի ռեկտորի լիազորությունները կկատարի պրոռեկտորը. ԿԳՄՍՆՄոսկվայում քննարկվել է հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացըՀաստիքների կրճատման դեպքում որոշ սոցիալական խմբեր պաշտպանված կլինենԿենսաթոշակային տարիքը հիմք չի լինի աշխատանքից ազատելու համարԻգոր Նիկոլաևին շտապ հոսպիտալացրել են.peopletalkԱյսօր կայանալիք ֆուտբոլային հանդիպումները Ու՞մ վարկանիշն է ամենաբարձրը Լաչինի միջանցի բացման հարցում, ո՞ր երկրներն են պարտավոր ջանքեր գործադրել Արցախի ապաշրջափակման համար․ «GALLUP»-ի հետազոտության արդյունքներըՈրտե՞ղ է հիմա և ինչո՞վ է զբաղվում Նիկոլի եղբորորդի Սիփանիկը.Armenian info94.2 %․ ՀՀ բնակչության մեծամասնության համար ընդհանրապես ընդունելի չէ, որ Արցախի ժողովուրդը փոքրամասնության կարգավիճակ ունենա Ադրբեջանի կազմում․ GALLUP«Միավորված երաժշտությամբ». հայտնի է Եվրատեսիլի այս տարվա կարգախոսը«Կալաշնիկովը» ՀԱՊԿ երկրներին զենք ու զինամթերք մատակարարելու պայմանագրեր է ստորագրելՈրն է «Նոր հայացք»-ի հաջողության գրավականըԳործատու-աշխատողի համաձայնությամբ աշխատողը կարող է հեռավար աշխատել․ նախագիծը մշակման փուլում էՀայաստանը պատրաստ է հենց վաղը ունենալ լրիվ բաց սահման և դիվանագիտական հարաբերություններ Թուրքիայի հետ․ ՌուբինյանԹուրքիան նույնպես առաջատար դեր է խաղացել այս ծրագրում․թուրք իրավապաշտպանը՝ միջանցքի փակման մասինՀայտնի է, թե երբ Վլադիմիր Պուտինն ուղերձով կդիմի Դաշնային ժողովինՕսկարակիր հայտնի դերասան, ռեժիսոր Մել Գիբսոնն այցելել է Գլենդելի հայկական եկեղեցի (Photo)Դալասի Սուրբ Սարգիս հայկական եկեղեցին ԱՄՆ-ում ճանաչվել է 2022-ի լավագույն շինություն (լուսանկարներ)Պղինձն էժանանում է

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода