ԿԱՐՃ ԼՈՒՐԵՐ

ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ

16.01.2018 22:15 ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ
ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ

Օրերս հայ­րե­նի­քեն` ԱՄՆ-են, Հա­յաս­տան է վե­րա­դար­ձել «Ժա­ռան­գու­թյան» նա­խա­գահ Րաֆ­ֆի Հով­հան­նի­սյա­նը, եւ, ըստ կու­սակ­ցու­թյան, մյուս շա­բաթ­վա մեջ վար­չու­թյան նիստ կհրա­վի­րի` փոր­ձե­լով ապ­րի­լից առաջ «որոշ հան­րա­յին գոր­ծո­ղու­թյուն­ներ կազ­մա­կեր­պել»: Ըստ «Ժա­ռան­գու­թյա­նը» մոտ կանգ­նած աղ­բյու­րի` կու­սակ­ցու­թյու­նում թե­րա­հա­վատ են, թե Րաֆ­ֆու ջան­քե­րից ինչ-որ բան կստաց­վի, ավե­լին` քիչ չեն այն կու­սակ­ցա­կան­նե­րը, ում մոտ տպա­վո­րու­թյուն է ստեղծ­վել, որ Րաֆ­ֆին իրենց պար­զա­պես ձեռք է առ­նում:  

ԲԱՄԲԱՍԱՆՔ

 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА