o C     01. 04. 2020   : :

ԿԱՐՃ ԼՈՒՐԵՐ

Ինչպիսի լողազգեստ է նորաձև եղել այն տարի, երբ Դուք ծնվել եք

29.07.2018 21:47 ԱԽ ԿԱՆԱՅՔ
Ինչպիսի լողազգեստ է նորաձև եղել այն տարի, երբ Դուք ծնվել եք

Harper’s Bazaar-ը ներկայացնում է, թե ինչպիսի լողազգեստ է նորաձև եղել այն տարի, երբ Դուք ծնվել եք: Բոնդի ընկերուհիները և ոչ կինեմատոգրաֆիական կերպարները տեղ են գտել այս շարքում:

1956-1957 

Ինչպիսի կանանանց են նախընտրում 40-նն անց տղամարդիկ

1958 

1959 

1960 

1961 

1962-1963 

1964 

1965-1966 

1967-1968 

1969  

1970-1971 

1972-1973  

1974-1975 

1976 

1977-1978 

1979 

1980-1981 

1982 

1983-1984 

1985-1986 

1987 

1988-1989 

1990 

1991-1992 

1993 

1994 

1995 

1996 

Ինչպես ավելի երիտասարդ տեսք ունենալ. նորաձևության 6 խորհուրդ

1997 

1998-1999 

2000 

2001 

2002-2003 

2004-2005 

2006-2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017 

2018  

 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА