КОРОТКО

Президент Молдовы И. Додон встретился с председателем Национального Собрания РА А. Баблояном

09.11.2017 16:26 КАРТИНА ДНЯ ПОЛИТИКА
Президент Молдовы И. Додон встретился с председателем Национального Собрания РА А. Баблояном

На встрече присутствовали представители группы дружбы парламентов Молдовы и Армении. Обсудили активизацию межпарламентского диалога, отметили интерес сторон к обмену опытом между парламентариями наших стран по всем направлениям, в особенности во взаимоотношениях с Европейским Союзом и гармонизации законодательства в соответствии с европейскими нормами, с одной стороны, а также опыт работы в рамках Евразийского Экономического Союза, с другой. Выразил заинтересованность к дальнейшему развитию сотрудничества в рамках международных организаций, а именно Совета Европы, Организации Черноморского Экономического Сотрудничества, в том числе по межпарламентской линии в рамках ПАСЕ, Межпарламентской Ассамблеи СНГ и Парламентской Ассамблеи Черноморского Экономического Сотрудничества. Парламентская группа дружбы с Арменией со стороны Молдовы представлена 26-ю депутатами. Договорились о необходимости проведения заседания межпарламентской группы дружбы в следующем году. Глава межпарламентской группы дружбы депутат Владимир Головатюк, который присутствовал на встрече, заверил армянских коллег, что будет способствовать укреплению диалога и приложит все усилия для реализации достигнутых договоренностей.

Экс-советник президента Армении назвал следующую мишень политических преследований

Am avut o întrevedere cu preşedintele Adunării Naţionale a Republicii Armenia, Ara Babloyan. La întrevedere au fost prezenţi reprezentanţi ai grupului parlamentar de prietenie din Moldova şi Armenia. Am discutat subiecte cu privire la dinamizarea dialogului interparlamentar, am remarcat interesul părţilor pentru schimbul de experienţă între parlamentele ţărilor noastre pe toate direcţiile, în special, în relaţiile cu Uniunea Europeană, dar şi armonizarea legislaţiei în conformitate cu normele europene, pe de o parte, precum şi experienţa activităţii în cadrul Uniunii Economice Eurasiatică, pe de altă parte. Am exprimat interesul părţii moldoveneşti pentru consolidarea în continuare a colaborării în cadrul organismelor internaţionale, şi anume Consiliul Europei, Organizaţia Cooperării Economice la Marea Neagră, inclusiv pe dimensiunea interparlamentară în cadrul APCE, Adunării Interparlamentare a CSI şi Adunării Parlamentare a Cooperării Economice la Marea Neagră. Grupul parlamentar de prietenie cu Armenia este reprezentat, din partea Moldovei, de 26 de deputaţi. Am convenit asupra necesității organizării ședinței grupului interparlamentar de prietenie pentru anul viitor. Conducătorul grupului interparlamentar de prietenie, deputatul Vladimir Golovatiuc, prezent la întrevedere, a asigurat pe colegii armeni că va contribui la consolidarea dialogului şi va depune tot efortul pentru realizarea înţelegerilor încheiate.

Племянника экс-президента Армении выпустили под залог

 

Реклама