$ 396.02, 431.27, 5.71
Արարատ Միրզոյանը և Սերգեյ Կոպիրկինը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությանը և կայունությանը վերաբերող հարցեր Պետք է ամեն օր քնելուց առաջ երդվենք, որ պատրաստ ենք մեր արյան գնով պահել մեր հայրենիքի ամեն միլիմետրը. Սուրեն Պապիկյան (տեսանյութ) Կադիրովը 26-ամյա զարմիկին նշանակել է փոխվարչապետ ՀՀ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ջանք չի խնայելու պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու ճանապարհին. Պապիկյան Ով և ինչպես պետք է պատրաստի աղի բլիթ, որպեսզի ձեր երազը լինի ամենաճշմարիտը Ռազմական դրության ժամանակ համացանցը սահմանափակող օրենքը չի բացառում լրատվամիջոցների աշխատանքը. շահագրգիռ կողմերը քննարկել են նախագիծը Միշուստինը Հայաստանին հրավիրել է ավելի ակտիվ աշխատել ռուսական շուկայում Միշուստինը՝ Փաշինյանին․ Ռուսաստանը կողմ է Անդրկովկասում տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապաշրջափակմանը Ադրբեջանում կորոնավիրուսից մահացության տարօրինակ բռնկում է Ո՞վ է Բրյունետը և ինչո՞ւ ընտրվեց «Եվրատեսիլ 2023»-ին Հայաստանի պատվիրակ.Tert.am Life

ԶԱՐ­ՄԱՆՔ

Զարմանք

Վո՛ւյ: Պարզ­վում է, որ կա­պի­տու­լյան­տի ա­ներ­ձագ, Է­ռա­տո­յի եղ­բայր, նախ­կի­նում մի­ջակ դե­րա­սան ՀՐԱ­ՉԻ­ԿԸ զար­մա­նա­լի­ո­րեն աղ­քա­տա­ցել է: Նա լրագ­րո­ղի հետ զրույ­ցում ներ­կա­յա­ցել էր որ­պես հա­մեստ, հա­սա­րակ տղա՝ հա­մա­րյա «հա­ցին կա­կա ա­սող», և նկա­րագ­րե­լով Ձո­րաղ­բյու­րում գտնվող իր ա­ռանձ­նա­տան պայ­ման­նե­րը՝ վստա­հեց­րել է, որ այն այն­քան հա­մեստ ու անն­շան է, որ բա­ցի այն, որ ա­մեն մի հար­կը կազ­մում է ըն­դա­մե­նը 50 քմ, այն­տեղ ան­գամ ջուր ու գազ չկա: Հուզ­վե­ցի, թաշ­կի­նակս բե­րեք, քիչ է մնում հա­մա­ցան­ցում խեղճ Հրա­չի­կին օգ­նե­լու հա­մար հան­գա­նա­կու­թյուն հայ­տա­րա­րեմ: Թե չէ  ստաց­վում է, որ Հրա­չի­կը «հե­ղա­փո­խու­թյու­նից» հե­տո ըն­կել է այն օ­րը, որ էլ դու սուս: Սա­կայն ի­րոք շատ մի­ջակ դե­րա­սան է, և ոչ ո­քի հա­վա­տը չի գա­լիս, որ «թա­գու­հի Է­րա­տո­յի» հա­լալ եղ­բայր Հրա­չի­կը «հա­ցին կա­կա է ա­սում»: Ինչ­պես կա­սեր Ստա­նիս­լա­ոս­կին` «Не верю», իսկ մեծն թա­տե­րա­կան գոր­ծիչն այդ­պես էր ար­տա­հայտ­վում դե­րա­սա­նա­կան ան­հա­մո­զիչ խա­ղի մա­սին: Չու­նև­որ տղա է, չէ՞, բայց տե­սեք՝ ինչ հանգս­տյան տնե­րում ու հին­գաստ­ղա­նի հյու­րա­նոց­նե­րում է իր ա­մառն ա­մեն տա­րի վա­յե­լում ու ինքն իր  բախ­տին չի հա­վա­տում:

Կա­պի­տու­լյանտ Նի­կո­լը, ԱԺ ամ­բի­ո­նից անդ­րա­դառ­նա­լով ՀԱՊԿ-ի կող­մից Հա­յաս­տա­նին հնա­րա­վոր ցու­ցա­բեր­վե­լիք ռազ­մա­տեխ­նի­կա­կան օգ­նու­թյանն ու ՀԱՊԿ դի­տորդ­նե­րի տե­ղա­կայ­ման հար­ցին, հայ­տա­րա­րել է, որ Հա­յաս­տա­նը ՀԱՊԿ-ից օգ­նու­թյուն չի ըն­դու­նի այն­քան ժա­մա­նակ, քա­նի դեռ չկա Բաք­վի ագ­րե­սի­ա­յին հստակ գնա­հա­տա­կան: Ու զար­մա­նա­լի­ո­րեն էն­պի­սի հայ­րե­նա­սե­րի կեց­վածք է ըն­դու­նում, կար­ծես հե­րո­սու­թյուն է ա­րել: Նույն հար­ցե­րին անդ­րա­դար­ձել է և Օ­մե­գա Ա­ՐԱ­ԲԱՏ ՄԻՐ­ԶՈ­Ե­ՎԸ` ա­սե­լով, որ ա­ռաջ­նա­հերթ կա­րև­որ է ՀԱՊԿ-ի քա­ղա­քա­կան գնա­հա­տա­կա­նը: Իսկ հի­մա ու­շադ­րու­թյո՛ւն, «ռազ­մա­տեխ­նի­կա­կան օգ­նութ­յուն» նշա­նա­կում է զենք և զի­նամ­թերք, այ­սինքն այն, ին­չը Խրի­մյան Հայ­րի­կը եր­կա­թե շե­րեփ էր ան­վա­նում: Ստաց­վում է ապ­շե­ցու­ցիչ բան` ձեզ եր­կա­թե շե­րեփ են տա­լիս, դուք ա­սում եք` չէ՛, քա­ղա­քա­կան գնա­հա­տա­կան տվեք, այ­սինքն` թղթե շե­րեփ եք ու­զում, մի հատ էլ` ֆրան­սի­ա­կան «դու­խի» վրեն ցա­նած: Ե­րև­ի թե, Խրի­մյան Հայ­րի­կը գե­րեզ­մա­նում շուռ ե­կավ... Դե ի ծնե դա­սա­լիք­նե­րի այդ տե­սա­կը վա­տա­նում է վա­ռո­դի հո­տից, և քա­նի որ սրանք քա­ղա­քա­կա­նա­պես պե­դե­րաստ­ներ են, սրանց ե­րե­սից մեզ չի հար­գում ո՛չ դաշ­նա­կի­ցը, ո՛չ թշնա­մին, ո՛չ մեծ, ո՛չ էլ փոքր երկր­նե­րը: Սրանց ա­մեն ինչն է զզվե­լի և գար­շա­հոտ… Յա՛խք:

Քա­ղա­քա­ցի­ա­կան ակ­տի­վիստ Ար­մեն Հո­վա­սա­փյանն էլ շա­բա­թա­կան անդ­րա­դառ­նում է ԿԱ­ՌԱ­ՎԱ­ՐՈՒ­ԹՅՈՒՆ կո­չե­ցյա­լի նիս­տե­րին: Եվ այս մե­կը շատ զար­մա­նա­լի ու զա­վեշ­տա­լի էր. «Ավան­դույ­թը չխախ­տե­լով` մի քա­նի բառ այ­սօր­վա կա­ռա­վա­րու­թյան նիս­տից. օ­րա­կար­գում նե­րառ­ված 41 հար­ցից զե­կուց­վեց 3-ը: Նիս­տը ընդ­հա­նուր առ­մամբ՝ տև­եց ըն­դա­մե­նը 24 րո­պե 20 վայր­կյան, ո­րից 5 րո­պե 50 վայր­կյա­նը կար­դաց սուբ­վեն­ցի­ա­յով ար­ված հեր­թա­կան ակն­հա­ճո «գոր­ծե­րի» մա­սին. ընդ­հա­նուր բա­ռա­կույ­տը՝ աս­ֆալտ, լու­սա­վո­րում, շե­բին ու բե­տոն: Հա ու ա­մե­նա­կա­րև­ո­րը՝ ներ­կա­յաց­վում էր քու­չա առ քու­չա: 24 րո­պե­ի շրջա­նակ­նե­րում, մի պահ էլ խո­սում էր շինհ­րա­պա­րակ­նե­րի դի­զայ­նից ու ճիշտ կա­հա­վո­րու­մից, շեշ­տում, որ բան­վոր­նե­րի ար­տա­քին տես­քը վի­զո­ւալ տե­սան­կյու­նից շատ կա­րև­որ է: Չէ, չեմ գժվել` դեռ չեմ գժվել` այ հենց էս թե­մա­նե­րից էլ խո­սում էր. ու սա ա­մեն օր սահ­մա­նա­յին մի­ջա­դեպ ու­նե­ցող պառ­լա­մեն­տա­կան կա­ռա­վա­րում ու­նե­ցող երկ­րի կա­ռա­վա­րու­թյան նիս­տի հա­մա­ռոտ պատ­կերն ա: Ոչ մի ակ­նարկ ե­րեկ­վա ադր­բե­ջա­նա­կան լրագ­րո­ղա­ակ­տի­վիս­տա­կան գրոհ­նե­րի, Լա­չի­նը գրո­հած ադր­բե­ջան­ցի «բնա­պահ­պան­նե­րի» և ընդ­հան­րա­պես ՀՀ ա­պա­գա­յի հետ առն­չու­թյուն ու­նե­ցող ի­րա­դար­ձու­թյուն­նե­րի վե­րա­բե­րյալ»: Դե ինչ ա­սես, սրանք ո՛չ հայ են, ո՛չ էլ` մարդ:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ

 

Հետևեք մեզ Telegram-ում
Հետևեք մեզ Facebook-ում
Հետևեք մեզ YouTube-ում
Հետևեք մեզ instagram-ում
Հետևեք մեզ OK-ում
Արարատ Միրզոյանը և Սերգեյ Կոպիրկինը քննարկել են տարածաշրջանային անվտանգությանը և կայունությանը վերաբերող հարցերՊետք է ամեն օր քնելուց առաջ երդվենք, որ պատրաստ ենք մեր արյան գնով պահել մեր հայրենիքի ամեն միլիմետրը. Սուրեն Պապիկյան (տեսանյութ)Կադիրովը 26-ամյա զարմիկին նշանակել է փոխվարչապետՀՀ ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը ջանք չի խնայելու պրոֆեսիոնալ բանակ ունենալու ճանապարհին. ՊապիկյանՈվ և ինչպես պետք է պատրաստի աղի բլիթ, որպեսզի ձեր երազը լինի ամենաճշմարիտըՌազմական դրության ժամանակ համացանցը սահմանափակող օրենքը չի բացառում լրատվամիջոցների աշխատանքը. շահագրգիռ կողմերը քննարկել են նախագիծըՄիշուստինը Հայաստանին հրավիրել է ավելի ակտիվ աշխատել ռուսական շուկայում Միշուստինը՝ Փաշինյանին․ Ռուսաստանը կողմ է Անդրկովկասում տրանսպորտային եւ տնտեսական կապերի ապաշրջափակմանըԱդրբեջանում կորոնավիրուսից մահացության տարօրինակ բռնկում էՈ՞վ է Բրյունետը և ինչո՞ւ ընտրվեց «Եվրատեսիլ 2023»-ին Հայաստանի պատվիրակ.Tert.am LifeԶինվորների ծառայությունն առավել հարմարավետ և արդյունավետ դարձնելու համար արվում է առավելագույնը․ Սուրեն Պապիկյան.ՀՀ պաշտպանության նախարարությունՓետրվարի 2-ը հայելային ամսաթիվ է․ ինչ չի կարելի անել այսօրԱյս նշանները նկատելու դեպքում անմիջապես դեն նետեք ձվերը.wday.ruՊատրաստ ենք խաղաղության, կարող ենք ապրել կողք-կողքի, բայց ոչ երբեք մեկ պետության կազմում․ ՎարդանյանՌուս պրանկերներ Վովանը և Լեքսուսը Պորոշենկոյի անունից զանգահարել են ԲոլթոնինԶՈւ համազգեստը կփոխվի․ մրցույթ է հայտարարվելԹուրքիայի պաշտպանության նախարարը նույնպես պահանջում է «Զանգեզուրի միջանցք» 9 ամիս մորդ փորում դիմացե՞լ ես․ «Ֆլեշի Բարսեղը» բարկացավ ու վիրավորեց դատախազին (Video).24news.amՌուսաստանը շատ ընկերներ ունի ամբողջ աշխարհում․ ՊուտինՓաշինյանը Ռուսաստանին անվանել է անվտանգության ոլորտում Հայաստանի առանցքային գործընկերԾառայակցի անզգույշ կրակոցից գլխի շրջանում վնասվածք ստացած զինծառայողը ծայրահեղ ծանր վիճակում էԱրարատ Միրզոյանը ՌԴ դեսպանի հետ քննարկել է հայ-ռուսական հարաբերություններին վերաբերող հարցերՖրանսիան դարձել է հինգերորդ երկիրը, որը փակել է Ստամբուլում իր հյուպատոսությունը Եթե Հայաստանը դեռ շահագրգռված է, ՀԱՊԿ առաքելությունը կարող է տեղակայվել մեկ-երկու օրվա ընթացքում. ԼավրովՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի գործով դատական նիստՆիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ հետ ժամանել է Ալմաթի (տեսանյութ)ԱՄՆ դոլարի առքը միջինը 393.92 դրամ է, վաճառքը՝ 444.08 դրամԱրմեն Ռուստամյանն ու Իշխան Սաղաթելյանը հանդիպել են Ֆրանսիայի դեսպանի հետԱրցախում իրավիճակը հատում է բոլոր կարմիր գծերը, հումանիտար աղետը օր-օրի ահագնանում է. Թշնամուն չհպատակվելու պայքարը շարունակվում է«Մալաթիայի» տոնավաճառը հնարավոր է շաբաթ օրը վերաբացվիՌոնալդուն «Ալ Նասրից» ստանում է աշխատավարձի միայն 10 տոկոսըՍտալինգրադի ճակատամարտում տարած հաղթանակի 80-րդ տարեդարձի առթիվ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները Մայր Հայաստան հուշահամալիրում ծաղկեպսակ են դրելԿԳՄՍ նախկին նախարարը նշանակվել է ՀՀ նախագահի խորհրդականՀայերի, պարսիկների հանդեպ հրեաների վերաբերմունքի պատմական հիմքերըՈ՞ր օրենքով է գլխավոր դատախազը կառավարության նիստին մասնակցում, վարչապետին զեկուցում․ ՄինասյանԵրջանկության դռները բացվում են հենց այս տոնով. Ինչ կապ ունի աղի բլիթ ուտելը Սուրբ Սարգսի խորհրդի հետՑանկացած վայրում, ցանկացած տեղում, ցանկացած իրավիճակում պատրաստ եմ պայքարելու հանուն արդարության ու հանուն վաղվա մեր օրվաՂազախստան մեկնած Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունում ընդգրկված է 21 մարդԱյս գիշեր արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Ավան-Առինջում, ԵԱՍՄ համայնքային հիմնարկի երկու աշխատակից դանակահարվել է․ Տիգրան ԱվինյանԻրանը հայտարարել է, որ ՊՆ օբյեկտի դեմ գրոհի պատասխանատվությունը կրում է ԻսրայելըՏԵՍԱՆՅՈՒԹ. Եթե Պապիկյանը հրաժարական տա, պատկերացնո՞ւմ եք՝ ինչ ահավոր հետևանքներ կունենանք. Հովիկ Աղազարյան.ArmLur.amԿարիճներ, զգույշ եղեք այսօր․ Ի՞նչ է սպասվում կենդանակերպի տարբեր նշաններին այսօր՝ փետրվարի 2-ին«Ո՞րն ա համով»․ Պապիկյանը շրջայց է կատարել N զորամասում, ճաշել զինվորների հետ (Video)Կառավարությունն իր որոշմամբ տվեց վարժական հավաքների մեկնարկը. Այն կտեւի մինչեւ մայիսի 12-ըՂազախստան մեկնած Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակությունում ընդգրկված է 21 մարդ. ցանկը հայտնի էԿառավարության նիստի օրակարգում 18 հարց է, որից 15-ը չի զեկուցվում (ուղիղ)Միջազգային դերակատարները և ՌԴ-ն պետք է արագացնեն Ադրբեջանին բանակցության հարթություն վերադարձնելըԿարսում հանդիպել են Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Վրաստանի ՊՆ ղեկավարներըՀայաստանի և Ռուսաստանի վարչապետերն Ալմաթիում առանձնազրույց կունենանՍպասվում է ձյուն և բուք

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$ 396.02 431.27 5.71
Ереван погода