«ԹՈՒՐՔ ՄՐՑԱԿՑԻ ՀԵՏ ԳՈՏԵՄԱՐՏԵԼԻՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՉՈՒՆԵԻ ՊԱՐՏՎԵԼ». ՍԱՄԲՈՅԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԲՐՈՆԶԵ ՄԵԴԱԼԱԿԻՐ ՄՀԵՐ ՄԵՐՋԱՆՅԱՆ ։ Ներխուժել են «Հայփոստ»-ի գրասենյակ, կոտրել զինվորի համար նախատեսված հանգանակությունների արկղը ու այնտեղից հափշտակել գումար Կարևոր տեղեկություն Վերջին զանգին ընդառաջ․ պատասխանատվությունը կիսելու են նաև ծնողները.ՆԳՆ Կարող ենք հրաժարական տալ, բայց հետո իշխանության կգան ուժեր, որոնք «կուկրաինականացնեն» Վրաստանն ու ՌԴ-ի դեմ 2-րդ ճակատ կբացեն. վարչապետ Օրվա խորհուրդ Սրբազանին սպառնում են ՀՀ իշխանական պատգամավորները և թուրքական մամուլը. հայտարարություն Դեռ երեկ Շառլ Ազնավուրը մեզ հետ էր` երգելով մեր թախիծն ու երազանքները. Մակրոն ՈՒՂԻՂ․ Բագրատ Սրբազանն այցելել է Իրանի դեսպանատուն աղետալի ավիավթարի առիթով «Հրապարակ». Խաչատուր Սուքիասյանը «կասկածյալների» շարքում է. Կհաջողվի՞ փարատել Փաշինյանի կասկածները «Փաստ». Քպական պատգամավորը նորից Մոսկվայում անհատական ցուցահանդես է բացել

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Տա­րի­ներ շա­րու­նակ ­Հա­յաս­տա­նում հան­րա­յին տրա­մադ­րութ­յուն­ներ ստեղ­ծող ԷԿՈԱԿՏԻՎԻՍՏՆԵՐԸ տպա­վո­րութ­յուն է, որ դի­նո­զավ­րե­րի պես վե­րա­ցել են: Ն­րան­ցից ո­րոշ կար­կա­ռուն դեմ­քեր այ­սօր պաշ­տո­նի են ու այ­լեւս բնութ­յան պահ­պա­նութ­յամբ չեն զբաղ­վում: Մ­յուս­ներն էլ դեռ հարց է՝ զբաղ­վո՞ւմ էին բնութ­յան պահ­պա­նութ­յամբ, թե՞ հե­տաքրքր­ված էին միայն այն կլո­րիկ գու­մար­նե­րով, ո­րի դի­մաց պետք էր ծա­ծուկ պաշտ­պա­նել ո­րո­շա­կի շա­հեր ու մրո­տել նրանց, ո­րոնց կա­սեին պատ­վեր տվող­նե­րը: Իսկ այ­սօր պատ­վե­րով «է­կո­հա­մերգ­նե­րի» փո­խա­րեն Ե­րե­ւա­նում ծա­ռե­րի սպան­դի դեմ պայ­քա­րի են դուրս ե­կել ո՛չ ա­վել, ո՛չ պա­կաս ռուս ռե­լո­կանտ­նե­րը: Ն­րանք ակ­ցիա ի­րա­կա­նաց­րին Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի ա­ռաջ ու թքե­ցին-մրե­ցին քա­ղա­քա­պետ Ա­վին­յան ­Տիգ­րա­նին, ո­րը հա­վա­նա­բար հուսով էր, թե ռե­լո­կանտ­ներն էլ հա­կա­ռուս են ու ի­րար հետ լե­զու կգտնեն: ­Բայց զար­մա­նա­լին ռե­լո­կանտ­նե­րի ու Ա­վին­յա­նի բա­նա­վե­ճը չէր, այլ այն, թե բա լավ՝ աո՜ւ…ա­լո՜… ե­րե­ւան­ցի­ներն ո՞ւր են, որ մեր մայ­րա­քա­ղա­քի ծա­ռե­րի գլխատ­ման դեմ պայ­քա­րում են օ­տա­րեր­կա­ցի­նե­րը:

Ա­սա­ցինք օ­տա­րերկ­րա­ցի­ներ, հի­շե­ցինք գեր­մա­նա­ցի­նե­րին: ­Գեր­մա­նիա­յի ­Սաք­սո­նիա մար­զի ար­դա­րա­դա­տութ­յան նա­խա­րար ­Կատ­յա ­Մա­յե­րը եւ Հ­յու­սի­սա­յին ­Ռեյն-­Վեստ­ֆա­լիա­յի ի­րա­վա­հա­վա­սա­րութ­յան նա­խա­րար ­Ժո­զե­ֆին ­Փո­լը հայ­տա­րա­րել են, որ ո­րո­շել են ա­մուս­նա­նալ: ­Դե ե­թե Ֆ­րան­սիա­յի վար­չա­պետ ­Գաբ­րիել Ա­տա­լը քնում է ԱԳ նա­խա­րար Ս­տե­ֆան ­Սե­ժուր­նեի հետ, ու ի­րենք հա­մար­վում են ա­մուս­նա­կան զույ­գեր, լեզ­բի գեր­մա­նու­հի­նե­րի ա­մուս­նութ­յու­նը «բնա­կան» է, որ­քան էլ ոչ բա­րո­յա­կան է: Այն­պես որ, դե­պի Ա­րեւ­մուտք գլխա­կո­րույս վա­զող­ներ, բա­րի գա­լուստ ԳԵՅՐՈՊԱ, միայն թե Եվ­րա­միութ­յուն ու ՆԱՏՕ մտնե­լիս «նավս­յա­կի» զգույշ կմտնեք …

Ի­զուր չէ, որ հոր­դո­րում ենք զգույշ լի­նել, ո­րով­հե­տեւ հենց ե­րեկ ՆԻԿՈԼ ՓԱՇԻՆՅԱՆԸ կա­ռա­վա­րութ­յան նիս­տին խո­սեց եվ­րաս­տան­դար­տաց­ման մա­սին: «Այն, որ բո­լորս այս­տեղ նստած ենք փող­կա­պով եւ կոստ­յու­մով, դա էլ է ստան­դարտ, եւ դա թան­կաց­րել է բո­լո­րիս կյան­քը: ­Մենք կա­րող էինք այս­տեղ գալ չստե­րով, սպար­տիվ­կա­յով եւ այլն»,- ա­սում է կա­ռա­վա­րութ­յան ղե­կին նստա­ծը: Անշ­նոր­հա­կալ ազգ դուրս ե­կանք է­լի, ո՞վ կմտա­ծեր, որ պի­տի ա­սենք «մեր­սի քեզ, ­Փա­շին­յան ­Նի­կոլ» միայն նրա հա­մար, որ «չստիկ­նե­րով» ու  «սպար­տիվ­կա­յով» չի գոր­ծա­դ­րի նիս­տը վա­րում: ­Լավ, բա ին­չո՞վ է այդ­քան լավ եվ­րո­պա­կան ստան­դարտ­նե­րին հա­մա­պա­տաս­խա­նող շու­կան, այս հար­ցի պա­տաս­խա­նից «ա­մե­նաօ­յաղն» էլ «կցխկվի»: Ըստ ­Փա­շին­յա­նի, ե­թե այն չլի­նի, կա­սենք՝ «ստան­դար­տը մեր ին­չի՞ն է պետք, խմենք մեռ­նենք»: ­Փաս­տո­րեն, ՔՊ-ա­կան պատ­գա­մա­վոր ­Հո­վիկ Ա­ղա­զար­յանն, այ­նո­ւա­մե­նայ­նիվ, ճիշտ է. իշ­խող կու­սակ­ցութ­յունն ՝ իր ղե­կա­վա­րով, ա­մեն ան­գամ հա­րութ­յուն է առ­նում ոչ միայն ընտ­րութ­յուն­նե­րից, այլ նաեւ՝ խմե­լուց հե­տո:

Ի դեպ, մինչ ­Հա­յաս­տա­նի մե­ծա­հա­րուստ­նե­րը պատ­րաստ­վում են մեկ մի­լիոն վճա­րե­լով ընթ­րել ­Նի­կոլ ­Փա­շին­յա­նի տիկ­նոջ՝ Ան­նա ­Հա­կոբ­յա­նի հետ, ­Չեչ­նիա­յի ղե­կա­վար ՌԱՄԶԱՆ ԿԱԴԻՐՈՎԸ տա­րա­ծաշր­ջա­նա­յին պաշ­տոն­յա­նե­րին կոչ է ա­րել վճա­րել այն պարտ­քե­րը, ո­րոնք կու­տակ­վել են տե­ղի բնա­կիչ­նե­րի մոտ մթե­րա­յին խա­նութ­նե­րում։ «Լավ կլի­նի, ե­թե ա­մեն մե­կը ստանձ­նի մի տե­ղա­մաս եւ վճա­րի պարտ­քե­րը։ Ես կտամ պարտ­քե­րը, ո­րոնք կան այն շրջա­նում, որ­տեղ ես ապ­րում եմ»,- ա­սել է ­Չեչ­նիա­յի ղե­կա­վա­րը։ Ա­հա թե ինչ­պի­սի ո­րո­շում­նե­րով է ­Չեչ­նիան դառ­նում հզոր ու ու­ժեղ, իսկ մեր եր­կի­րը՝ թշվառ ու ան­տեր, քա­նի դեռ մեր մե­ծա­հա­րուստ­նե­րը ձեռք­նե­րը տա­նում են գրպա­նը միայն այն ժա­մա­նակ, երբ պետք է իշ­խա­նութ­յան քմա­հա­ճույք­նե­րը բա­վա­րա­րեն:

 

 

 «ԹՈՒՐՔ ՄՐՑԱԿՑԻ ՀԵՏ ԳՈՏԵՄԱՐՏԵԼԻՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՉՈՒՆԵԻ ՊԱՐՏՎԵԼ». ՍԱՄԲՈՅԻ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԲՐՈՆԶԵ ՄԵԴԱԼԱԿԻՐ ՄՀԵՐ ՄԵՐՋԱՆՅԱՆ ։Ներխուժել են «Հայփոստ»-ի գրասենյակ, կոտրել զինվորի համար նախատեսված հանգանակությունների արկղը ու այնտեղից հափշտակել գումարԿարևոր տեղեկություն Վերջին զանգին ընդառաջ․ պատասխանատվությունը կիսելու են նաև ծնողները.ՆԳՆԿարող ենք հրաժարական տալ, բայց հետո իշխանության կգան ուժեր, որոնք «կուկրաինականացնեն» Վրաստանն ու ՌԴ-ի դեմ 2-րդ ճակատ կբացեն. վարչապետՕրվա խորհուրդՍրբազանին սպառնում են ՀՀ իշխանական պատգամավորները և թուրքական մամուլը. հայտարարությունԴեռ երեկ Շառլ Ազնավուրը մեզ հետ էր` երգելով մեր թախիծն ու երազանքները. ՄակրոնՈՒՂԻՂ․ Բագրատ Սրբազանն այցելել է Իրանի դեսպանատուն աղետալի ավիավթարի առիթով«Հրապարակ». Խաչատուր Սուքիասյանը «կասկածյալների» շարքում է. Կհաջողվի՞ փարատել Փաշինյանի կասկածները«Փաստ». Քպական պատգամավորը նորից Մոսկվայում անհատական ցուցահանդես է բացել«Ժողովուրդ». Արփի Դավոյանը ցանկանում է ընդլայնե՞լ Գլխավոր դատախազի լիազորությունները«Հրապարակ». Բագրատ Սրբազանը համաձայնել է առաջադրվել վարչապետի պաշտոնում. Ո՞ւմ թեկնածություններն են քննարկվել«Փաստ». Տիգրանաշենո՞ւմ էլ են կադաստրային վկայականները տրվել «ոչ ճշգրիտ տվյալների հիման վրա»«Ժողովուրդ». Երեւանի ավագանու անդամներն այլեւս հանրային ծառայող չեն կարող լինենԲագրատ սրբազաանին սպառնում Գռզոն եւ Էրդողանի ընտանեկան թերթըԱրևմուտքը ցանկանում է, որ Վրաստանը «երկրորդ ճակատ» բացի Ռուսաստանի դեմ. Իրակլի Կոբախիձե«Հրապարակ». Կիրանցեցիների վրա «աշխատում են» ուժայինները«Փաստ». Ինչո՞ւ են անձրևների արդյունքում Երևանում «գետեր» ու «լճեր» առաջանումՓրփուրներից կախված Փաշինյանը թե՛ մասնատում է Հայաստանը, թե՛ ահռելի պետական պարտք է կուտակել, թե՛ հարստացրել թիմակիցներին. «Ժողովուրդ»Անհայտ թռչող օբյեկտ Ստավրոպոլի երկնքում (Տեսանյութ)ԱՄՆ-ը պարտվում է Երրորդ համաշխարհային պատերազմում Ռուսաստանին և Չինաստանին. The HillՌաիսիին ուղեկցող ուղղաթիռում գտնված պաշտոնյան պատմել է մանրամասներըՄեր ազգն ի՞նչ մեղք է գործել,որ Նիկոլի նման փառասեր ու անգրագետ ղեկավար է իշխում մեր երկրում. ՇարմազանովԼավ հիշեք այս օրերը, տարիներ հետո սրա համար եւս ներողության աղերսներ են լինելուՆիկո՛լ, Պապի քաղաքականությունը հանգեցրեց ինքնիշխանության կորստի. ՇարմազանովՀրաչյա Ղեւոնդյանի գործով դատավարությունը մեկնարկեց. դատավոր Արղամանյանին ներկայացվեց ինքնաբացարկի միջնորդությունՁեզ համար այս ծանր օրերին մենք Ձեր կողքին ենք. Հենրիխ Դանիելյանը՝ Իրանի բարեկամ ժողովրդինՆա «գողացել է» Ազնավուրի ձայնը. ֆրանսիական շանսոնի հսկան բեմում է 100 տարեկանում՝ Տիտիանոյի դեմքովԹուրքիան պարտավոր է հատուցում տալու. Յակոբ ԱյնթապլեանՉկա հեռանկար, որ այս իշխանությունը նույն 2018-ի ձեւաչափով հեռացվի. Հրանտ ՄիքայելյանՀավանականությունն առավել քան մեծ է, որ մինչ 2026 թվականը չեն լինի ընտրություններ. Հայկ ԱյվազյանԻնչ ուզում են` թող ասեն. Արա ՌոստոմյանԲրիտանիայի վարչապետը հայտարարել է խորհրդարանը ցրելու մասինՇտապ. սպառողին թունավորո՞ւմ են նամշած պանրովԱռանց մշակույթի` ժողովուրդը դատապարտված է վաղվա օր չունենալուն. Գարեգին ԴավթյանԿիեւին անհույս ամառային ռազմական փուլ է սպասումԻնչ հետեւանքներ կունենա Ռաիսիի ուղղաթիռի կործանումըՀատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպանը հանձնարարություն է ստացել. Սամվել ՆիկոյանՊետրակովը` Հայաստանի ազգային հավաքական հրավիրվածների ցուցակի մասին Ժամանակը կգա կտեսնեք, որ ես ճիշտ էի, շատերը` սխալ. ՇարմազանովՄեր պայքարը շարունակվում է. «Կամք»-ականները` կրկին լինելու են կառավարության դիմացԱմեն ինչի պատրաստ ենք, միայն այս շարժումը հաջողության հասնի. Սերժ ՍարգսյանԸնկեր ՓանջունիՀասարակական տրանսպորտի ուղեգծերում կլինեն չվացուցակի էական խախտումներ, հնարավոր է նաև շարժակազմերի բացակայություն․ ՔաղաքապետարանԲամբասանքԱյսպես որ գնա` «պոստ» են դնելու Ալենի ԱԺ-ի դիմացԶարմանքԳռզոն գազազել է.Yerevan TimesՍիրելի՛ անտարբերներ, եթե համաձայն եք մեր հիմնը լինի ջուջալարը, շարունակեք մնալ անտարբեր. ԱմալյանՁայնագրության մեջ լսվող ձայնը նրանը չէ, մեղադրանքը ամբողջությամբ հորինվածք է. Հայկ Ղևոնդյանի՝ Սպիտակցի Հայկոյի որդու փաստաբանական խումբ
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода