Փոխարժեք: $ , ,
Բլինկենն անհամբեր է` Վաշինգտոնում բանակցությունների համար հյուրընկալելու Միրզոյանին և Բայրամովին. Օ'Բրայեն Այ՛ո, տոնական միջոցառումները  պետք է լինեն շատ ճոխ, մի լումմա անգամ չպետք է խնայենք. «Հանրապետություն» խմբակցության  ղեկավար Քոչարյան Անդրանիկը գյումրեցիների մոտ մինչեւ այսօր հիշվում է «Հրեշ Անդո» մականունով. Պողոսյան Սնուփ Դոգի միջոցառումը տեղի կունենա հաջորդ տարի, այժմ ժամկետների հարցն է քննարկվում. ԿԳՄՍ նախարար Արցախցի պատգամավորները թող ազնիվ լինեն ու ասեն, թե քանի անգամ են պատգամավորներով գնացել ու տեսակցել իրենց ընտրած ժողովրդին Վաղը երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Դավթաշենի կամրջում և Սասնա Ծռեր փողոցում Արցախում` ադրբեջանցիների հետ ապրող Սարգիս Գալստյանի կինը լուսանկարներ է հրապարակել Ստեփանակերտից Գյումրիում դեկտեմբերի 7֊ին ընդառաջ քաղաքային իշխանության տապալումը հերթական սատանայական սիմվոլիզմի դերսևորում էր. Կարապետ Պողոսյան Ադրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ կանկացվեն Կոլյա Միքայելյանը նշանակվել է Վայոց ձորի մարզպետ, մինչև նախորդ շաբաթ նա աշխատում էր ԱԱԾ-ում

ԶԱՐՄԱՆՔ

Զարմանք

­Հա­յեր, բա չի­մա­ցաք: Պարզ­վում է` մեր սե­փա­կան տեր­մի­նա­տորն ու­նենք: Դա ոչ այլ ոք է, քան ՀՀ երկ­րորդ նա­խա­գա­հի որ­դի ԼԵ­ՎՈՆ ՔՈ­ՉԱՐ­ՅԱՆԸ, ում կա­լա­նա­վո­րե­ցին մեկ ամ­սով: Եվ մե­ղադ­րան­քը ա­ռա­վել քան զար­մա­նա­լի է` իբր միայ­նակ ծե­ծել է չորս ա­մե­նա­հաս­տա­վիզ, ա­մե­նադր­բով, ա­մե­նաու­ժեղ կար­միր­բե­րե­տա­վոր­նե­րի: Բո­լորս տե­սել ենք տե­սան­յու­թը, թե այդ չորս հաղ­թան­դամ ե­նի­չե­րի­ներն ավ­տո­մե­քե­նա­յում ինչ­պես են խոշ­տան­գում Լ­ևո­նին, որ հայտն­վում է հի­վան­դա­նո­ցում` գան­գու­ղե­ղա­յին վնաս­ված­քով, բայց պարզ­վում է` ոչ թե ի­րեն են ծե­ծել, այլ ինքն է ծե­ծել: Մեր թավշ­յա մու­սըռ­նե­րը Նի­կո­լից լավ էլ սո­վո­րել են ստե­լու ար­վես­տը, և­ օ­րի­նակ` ոս­տի­կա­նա­պետ կո­չեց­յալն ա­ռանց աչք թար­թե­լու ժխտեց բա­զում փաս­տեր, ո­րոնք ար­ձա­նագր­ված են տե­սախ­ցի­կով, այդ թվում` կար­միր գխար­կով ե­նի­չե­րիի կող­մից ան­չա­փա­հա­սին խեղ­դե­լով տա­նե­լը: Դե, իսկ ա­նա­կն­կալ հար­ձա­կու­մով մայ­թե­րից ան­ցորդ առ­ևան­գող «յաշ­մա­նե­րը» հե­տո կեղծ զե­կու­ցա­գիր են գրում` իբր բեր­ման են են­թար­կել ոս­տի­կա­նի օ­րի­նա­կան պա­հան­ջը չկա­տա­րե­լու հա­մար, թեև տե­սան­յու­թե­րում պարզ եր­ևում է, որ ա­ռանց ծպտուն հա­նե­լու դա­րա­նա­կալ հար­ձակ­վել են: Եր­ևի մի բան գի­տեին Սո­վե­տա­կան Հա­յաս­տա­նում, որ մո­գո­նել էին «դու մա՞րդ ես, թե՞ մի­լի­ցա» ա­սաց­ված­քը: 

­Զար­մա­նա­լի է, ին­չո՞ւ են գեր­տե­րութ­յուն­նե­րի բարձ­րաս­տի­ճան կա­նայք այդ­քան գեշ, ընդ ո­րում` գրե­թե ա­ռանց բա­ցա­ռութ­յան: Այդ­պի­սի մի գե­շո` ՍԱ­ՄԱՆ­ԹԱ ՓԱ­ՈՒ­Ե­ՐԸ այ­սօր՝ սեպ­տեմ­բե­րի 26–ին գնում է Կոռ­նի­ձոր: Ինչ­պես նշում է @­Կանչ Տե­լեգ­րամ ա­լի­քը. «Հա­վա­նա­բար ցան­կա­նում է ան­ձամբ հետ­ևել բո­լոր կող­մե­րից դա­վա­ճան­ված ար­ցախ­ցի­նե­րի բռնա­գաղ­թին: Ա­մե­րի­կա­ցի բարձ­րաս­տի­ճան դի­վա­նա­գե­տը ցան­կա­նում է սե­փա­կան աչ­քե­րով տես­նել մոտ ա­պա­գա­յի պատ­մութ­յան դա­սագր­քե­րում գրվե­լիք դա­սին՝ Ռու­սաս­տա­նի վտար­մա­նը Հա­րա­վա­յին Կով­կա­սից: Անգ­լո–­սաք­սո­նա­կան դի­վա­նա­գի­տութ­յու­նը դրան ձգտում էր վեր­ջին 200 տա­րի­նե­րի ըն­թաց­քում ու չէր հա­ջո­ղում, իսկ մի գոր­ծա­կալ ազ­գա­դավ 5 տա­րում գոր­ծը գլուխ բե­րեց, ճիշտ է՝ հա­յե­րի ար­յան ու հայ­րե­նազրկ­ման գնով: Սա­ման­թա Փաո­ւե­րը ազ­գա­դա­վին է փո­խան­ցել ԱՄՆ նա­խա­գահ Ջ. Բայ­դե­նի նա­մա­կը, ո­րում մի գլուխ լո–­լո է, գու­մա­րած շեշ­տադ­րում­նե­րը... Ջո Բայ­դենն իր նա­մա­կում ազ­ցա­դա­վին խոս­տա­նում է ա­ջակ­ցել «է­ներ­գե­տիկ դի­վեր­սի­ֆի­կաց­ման» հար­ցում: Սա նշա­նա­կում է, որ Ա­մե­րի­կան կա­պի­տուլ­յան­տին ու­ղիղ տեքս­տով ա­սում է՝ տեր ենք, շա­րու­նա­կի թքել ռուս­նե­րի վրա, փո­խի Հա­յաս­տա­նի ար­տա­քին քա­ղա­քա­կան կուր­սը, իսկ գա­զի գին, հո­սան­քի գին հար­ցե­րը թող մեր վրա, մի բան կմտա­ծենք»: Իսկ մի­գու­ցե բո­լորդ ձեռք–ձեռ­քի տված հայտ­նի ռու­սա­կան հաս­ցեո՞վ գնաք:

­Մինչ Վի­տա­լի Բա­լա­սան­յա­նը հայ­տա­րա­րում է, որ Ար­ցա­խից գնա­ցող չէ, Ար­կա­դի Ղու­կաս­յա­նը հաս­տա­տում է, որ Ար­ցա­խում է, լե­գեն­դար Ք­յո­խը Ար­ցա­խում է, այլ ար­ժա­նա­վոր գոր­ծիչ­նե­րը Ար­ցա­խում են, զար­մա­նա­լիո­րեն ՍՅԱ­ՄՈՆ ա­ռա­ջին­նե­րից է լքել Ար­ցա­խը։ Այդ չհե­րո­սը, որն այլևս նաև չհայ է, իր հայ­րե­նա­կից­նե­րին թո­ղել է ա­նո­րո­շութ­յան մեջ ու ծլկել հայ­րե­նի­քից։ Ոչ ո­քի չի օգ­նել, ո­չինչ չի ա­րել ա­ղե­տում հայտն­ված ար­ցախ­ցի­նե­րի հա­մար։ Պար­զա­պես ծլկել է։ Մի բան է, երբ սո­վո­րա­կան քա­ղա­քա­ցի­ներն են դուրս գա­լիս պա­շա­րու­մից և միան­գա­մայն այլ բան, երբ դա ա­նում են ա­ռաջ­նորդ հոր­ջորջ­վող­նե­րը։ Այդ­պի­սի զար­մա­նալի ան­կում` պա­տե­րազ­մի լե­գեն­դից, «կա­ման­դու­յուշ­չիից», «44» ազ­դա­կան­չով հե­րո­սից մինչև չհե­րոս և չ­հայ... Հե­տաքր­քիր է, թոր­քի ան­ցա­կետ անց­նե­լիս Կե­րենս­կու պես զգես­տա­փոխ­վե՞լ էր, թե՞ ար­դեն թոր­քը նրան յու­րա­յին է հա­մա­րում` բարձր գնա­հա­տե­լով կա­տա­րած նի­կո­լութ­յուն­նե­րը:

Զարմացած է ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԼԱՋՅԱՆԸ


Բլինկենն անհամբեր է` Վաշինգտոնում բանակցությունների համար հյուրընկալելու Միրզոյանին և Բայրամովին. Օ'ԲրայենԱյ՛ո, տոնական միջոցառումները  պետք է լինեն շատ ճոխ, մի լումմա անգամ չպետք է խնայենք. «Հանրապետություն» խմբակցության  ղեկավարՔոչարյան Անդրանիկը գյումրեցիների մոտ մինչեւ այսօր հիշվում է «Հրեշ Անդո» մականունով. ՊողոսյանՍնուփ Դոգի միջոցառումը տեղի կունենա հաջորդ տարի, այժմ ժամկետների հարցն է քննարկվում. ԿԳՄՍ նախարարԱրցախցի պատգամավորները թող ազնիվ լինեն ու ասեն, թե քանի անգամ են պատգամավորներով գնացել ու տեսակցել իրենց ընտրած ժողովրդինՎաղը երթևեկության կազմակերպման փոփոխություն կկատարվի Դավթաշենի կամրջում և Սասնա Ծռեր փողոցումԱրցախում` ադրբեջանցիների հետ ապրող Սարգիս Գալստյանի կինը լուսանկարներ է հրապարակել ՍտեփանակերտիցԳյումրիում դեկտեմբերի 7֊ին ընդառաջ քաղաքային իշխանության տապալումը հերթական սատանայական սիմվոլիզմի դերսևորում էր. Կարապետ ՊողոսյանԱդրբեջանում արտահերթ նախագահական ընտրություններ կանկացվենԿոլյա Միքայելյանը նշանակվել է Վայոց ձորի մարզպետ, մինչև նախորդ շաբաթ նա աշխատում էր ԱԱԾ-ումՀիփոթեքային վարկով աջակցում ենք զինվորականներին, որ բնակարան ձեռք բերեն. ՓաշինյանՉեմ բացառում, որ հայերը կգնան Ադրբեջանում կապրեն, ադրբեջանցիներն էլ կգան Հայաստանում կապրեն. Ալեն Սիմոնյան«Ինչու է կալանավորվել Դավիթ Ավագյանը, որ Հայրենիք էր կորցնում եւ անտարբեր չէ՞ր»Ով էր Անդրանիկ Քոչարյանը մինչեւ հեղափոխությունը եւ ինչու է թալան բառը մինչ օրս ցավոտ տանում. ՄանրամասներԲաքվում սկսվել է պահեստազորային Գագիկ Ոսկանյանի դատավարությունըԱրտարժույթի փոխարժեքները դեկտեմբերի 7-ինԵրևանում կանանց ծեծկռտուք է տեղի ունեցել. պատճառը՝ «ում ավելի պոչն է երկար ու հաստ»․shamshyan.comՄոսկվայաբնակ 83-ամյա հայ կինը դիմել է դատարան՝ պահանջելով, որ Պուտինը որդեգրի իրենՍպիտակի ավերիչ երկրաշարժից անցել է 35 տարիՏաք եղանակը երկրաշարժի նշան չէ, մթնոլորտային երևույթները կապ չունեն երկրաբանական երևույթների հետԿառավարության հերթական նիստը՝ ուղիղԱդրբեջանում ուժեղ երկրաշարժ է գրանցվել. այն զգացվել է նաև Հայաստանում. ՆԳՆ փրկարար ծառայությունՄարզպետ է այսօր պաշտոնանկ արվելուԿլինեն չպլանավորած հանդիպումներ հին ծանոթների հետ. դեկտեմբերի 7-ի աստղագուշակՍպասվում է անձրև. օդի ջերմաստիճանն այսօրԲլինկենն անհամբեր սպասում է առաջիկայում Վաշինգտոնում հյուրընկալելու Միրզոյանին և Բայրամովին՝ խաղաղության բանակցությունների համար. Օ'ԲրայեԱլիևը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ն կարող է իր ներդրումն ունենալ Երևանի և Բաքվի միջև բանակցություններումԿինը բռնացրել է ամուսնուն՝ իրենց երեխաների կնքամոր հետ դավաճանելիսՍեքս-սկանդալ. Մայրը որդուն բռնացրել է այգում ուսուցչուհու հետ սեքսով զբաղվելիս«ՀՈՒՆԳԱՐԱՑԻ ԵՎ ԲԵԼԱՌՈՒՍ ՄՐՑԱԿԻՑՆԵՐԻՍ ՀԱՂԹԵԼ ԵՄ ՆՈԿԱՈՒՏՈՎ». ԲՌՆՑՔԱՄԱՐՏԻ ԱՇԽԱՐՀԻ, ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՉԵՄՊԻՈՆ ԷՐԻԿ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆՕրվա խորհուրդ. Դեկտեմբերի 7Զելենսկին պատրաստվում է հեռանալ. Ուկրաինական աղբյուր«Փաստ». Ալավերդիում ոստիկանները ագրեսիվ են տրամադրված եղել«Հրապարակ». Ալավերդուց անցան ԳյումրունՓաշինյանի ոչ մի խոսք իրական չէ. ինչ է սպասվում Հայաստանին. «Ժողովուրդ»Ռուսական բանակը ճնշում է բոլոր կողմերից. ուկրաինացի ռազմական վերլուծաբաններՈւժեղ երկրաշարժ Ադրբեջանի Սումգայիթ քաղաքի մոտ. Ուժգնությունը՝ 7-8 բաԲայդենի ելույթը չօգնեց. ԱՄՆ Սենատն արգելափակեց Կիևին օգնելու օրինագծի քվեարկության բերելը«Հրապարակ». Գուրգեն Արսենյանի ճակատագիրը պարզ կդառնա դեկտեմբերի վերջին1988 թվականի դեկտեմբերի 7-ին՝ 11 անց 41 րոպեին, հազարավոր հայերի համար ժամանակն ընդմիշտ կանգնեց«Փաստ». Ով այնպիսի սուտ ասի, որ...Հաջորդը Գորիսի քաղաքապետն է. իշխանությունն ազատվում է ընդդիմադիրներից. «Ժողովուրդ»Ինքնաթիռը սկսել է այրվել Ուլան-Ուդեից թռչելու պես (Տեսանյութ)Ամերիկացի քաղաքական գործիչները հրաժարվում են աջակցել Ուկրաինային. The American ConservativeԲԱՄԲԱՍԱՆՔՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՀՈՒՄՈՐԶԱՐՄԱՆՔՔՊ-ականներ, լսում ե՞ք ինչ է ասում, ձեզ է ասում. Արտակ Զաքարյան15 տարեկան էջմիածնեցի աշակերտին հուղարկավորեցինԻնչպես դիմավորեցին Պուտինին Էմիրաթներում (Տեսանյութ)

Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
$
Ամենադիտված
Ереван погода