Օդի ջերմաստիճանը կնվազի ևս 6-8 աստիճանով Համայնքային իշխանությունը արդեն իսկ կանգնել է լրջագույն խնդիրների առաջ․ Տավրոս Սափեյանը Թալինում առկա իրավիճակի եւ հնարավոր նոր ընտրությունների մասին Արփինե Սարգսյանը նշանակվել է արդարադատության նախարարի տեղակալ ՄԻՊ Արման Թաթոյանի ասուլիսը ԱՄՆ-ը դիտարկում է Ուկրաինայից իր դիվանագետներին տարհանելու հնարավորությունը Երևանում տաքսու վարորդը հրաժարվել է սպասարկել ադրբեջանցիներին, վերջիններս դիմել են ոստիկանություն․ yerevan.today Ինչ նախապայմաններ է առաջ քաշելու Թուրքաիան․ Ստամբուլում լույս տեսնող «Ակօս» պարբերականի խմբագիրը բացառիկ մանրամասներ է ներկայացնում Այսօրվանից կգործեն հանրային և ժամանցի վայրեր այցելությունների նոր սահմանափակումները Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակվելու 940, մահվան 1 նոր դեպք․ վարակվածների ընդհանուր թիվը 350 897 է, մահվան դեպքերինը՝ 9546 Այսօր աշխարհի չեմպիոն Մալխաս Ամոյանի ծննդյան օրն է


ԻՆՉՈՎ ՊԱՏՎԱՍՏՎԵԼ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Հասարակություն

Ինչպես հայտնի է, կորոնավիրուսը, բացի բազում մահերից եւ հիվանդացություններից, իր հետ նաեւ այլ խնդիրներ առաջ բերեց: Սկսած տնտեսական փլուզումներից, վերջացրած այս կամ այն երկիր այցելելու արգելքները: Հենց այդ վերջին հանգամանքն է, որ Հայաստանի, ավելի ճիշտ՝ հայաստանցիների համար հավելյալ տհաճություններ է առաջացրել:

Փաստն այն է, որ Հա­յաս­տա­նի բնակ­չու­թյու­նը եղել եւ մնում է ակ­տիվ ար­տա­քին տե­ղա­շար­ժե­րի մեջ: Զբո­սար­ջու­թյու­նը, աշ­խա­տան­քա­յին այ­ցե­րը դրա փոքր մասն են, եւ հիմ­նա­կա­նում հա­յաս­տան­ցի­նե­րը երկ­րից դուրս են գա­լիս աշ­խա­տան­քի հա­մար կամ մշտա­պես: Իսկ փաստն այն է, որ շատ երկր­ներ ար­գե­լա­փա­կում են իրենց տա­րածք մուտ­քը, եթե այ­ցե­լուն նախ՝ պատ­վաստ­ված չէ: Ապա, շատ երկր­ներ էլ ար­գե­լա­փա­կում են սահ­մա­նել, եթե այ­ցե­լուն պատ­վաստ­ված է տվյալ երկ­րում չգրանց­ված պատ­վաս­տա­նյու­թով: Ընդ որում, դա շատ ավե­լի հատ­կան­շա­կան է արեւմ­տյան երկր­նե­րի հա­մար, եւ պատ­ճառն էլ դժվար չէ հաս­կա­նալ: Առեւտ­րա­յին եւ քա­ղա­քա­կան նպա­տակ­նե­րով արեւմ­տյան երկր­նե­րը մեր­ժում են ռու­սա­կան եւ չի­նա­կան պատ­վաս­տա­նյու­թե­րի գրան­ցումն իրենց մոտ: Ար­դյուն­քում, այդ պատ­վաս­տա­նյու­թե­րով պատ­վաստ­ված եր­րորդ երկր­նե­րի քա­ղա­քա­ցի­նե­րը զրկվում են ար­գե­լող եր­կիր մտնե­լու հնա­րա­վո­րու­թյու­նից: Թե դրան ինչ­պես պետք է նա­յել նույն արեւմ­տյան երկր­նե­րի կող­մից այդ­քան քա­րոզ­ված մար­դու իրա­վունք­նե­րի տե­սան­կյու­նից, հար­ցի մի կողմն է: Էլ ավե­լի էա­կան է խնդրի գործ­նա­կան կող­մը. եթե Հա­յաս­տա­նի քա­ղա­քա­ցին «սխալ­վեց» եւ նա­խա­պատ­վու­թյու­նը տվեց, օրի­նակ, ռու­սա­կան Sputnik V-ին, վերջ, օրի­նակ Եվ­րո­պա մտնե­լու հար­ցում ան­մի­ջա­պես «կար­միր լույ­սի» առաջ է հայտն­վում:

Այս­պի­սով, եւս մեկ ան­գամ ցույց տանք, թե աշ­խար­հի տար­բեր երկր­նե­րում որ պատ­վաս­տա­նյու­թե­րին են «վստա­նում», որը ու­ղե­ցույց է մեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հա­մար, թե այս կամ այն եր­կիր գնա­լու հա­մար որ պատ­վաս­տա­նյու­թից են ստիպ­ված օգտ­վել:

Սկսենք մե­զա­նից: Հա­յաս­տա­նում գրանց­ված պատ­վաս­տա­նյու­թերն՝ Moderna, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/ Beijing, Sinovac, Sputnik V: Թե­եւ մեր եր­կիր մտնե­լու սահ­մա­նա­փա­կում­ներ դեռ չկան, այ­ցե­լու­նե­րը կա­րող են նա­եւ այլ պատ­վաս­տա­նյու­թե­րով պատ­վաստ­ված լի­նել, ասենք՝ նա­եւ դրա­կան թես­տի առ­կա­յու­թյունն էլ է բա­վա­րար:

Իսկ ահա մեր հա­րե­ւան Վրաս­տան մուտ­քի հար­ցում սահ­մա­նա­փա­կում­ներ կան: Վրաս­տա­նում գրանց­ված է Oxford/AstraZeneca-ն, Pfizer/BioNTech-ը, Sinopharm/Beijing-ը, Sinovac-ը, որոնք գրե­թե ամե­նուր կան: Բայց ահա Sputnik V-ն վրա­ցի­նե­րը չեն ըն­դու­նում՝ նա­եւ ար­գե­լե­լով այդ պատ­վաս­տա­նյու­թը օգ­տա­գոր­ծած­նե­րի մուտ­քը: Հաս­կա­նա­լի է, ռուս­նե­րի հետ խնդիր ու­նեն, որը տե­ղա­փո­խել են կո­րո­նա­վի­րու­սա­յին հար­թակ: Սա­կայն դա  ՀՀ քա­ղա­քա­ցի­նե­րի հա­մար խնդիր է, այդ թվում՝ Վրաս­տա­նով Ռու­սաս­տան մեկ­նել ցան­կա­ցող­նե­րի հա­մար: Խնդիր է նա­եւ ՌԴ քա­ղա­քա­ցի մեր հայ­րե­նա­կից­նե­րի հա­մար, ով­քեր Վրաս­տա­նով Հա­յաս­տան հաս­նե­լու ծրագ­րեր ու­նեն: Չնա­յած, խո­շոր հաշ­վով դա խնդիր է Վրաս­տա­նի հա­մար, քա­նի որ այդ ար­գե­լա­փա­կու­մը թե­եւ Ռու­սաս­տա­նին ինչ-որ առանձ­նա­հա­տուկ օգուտ կամ վնաս չի տա­լիս, բայց ահա Վրաս­տանն այդ պատ­ճա­ռով նկա­տե­լի եկա­մուտ­նե­րից զրկվում է:

Ադր­բե­ջա­նը մեզ հա­մար այ­ցե­լու­թյուն­նե­րի առու­մով էա­կան եր­կիր չէ, բայց նշենք, որ այն­տեղ գրանց­ված է Oxford/AstraZeneca-ն, Pfizer/BioNTech-ը, Sinovac-ը եւ Sputnik V: Չնա­յած, Sputnik V-ով պատ­վաստ­ված մեր որոշ չի­նով­նիկ­ներն իրենց երա­զանք­նե­րի Բա­քուն կա­րող են գնալ, թե­եւ չմո­ռա­նանք, որ աշ­խա­տա­վար­ձե­րը հնա­րա­վոր է նա­եւ փո­խան­ցել:

Իրա­նում գրանց­ված են ինչ­պես սե­փա­կան, այն­պես էլ՝ դրսում ար­տադր­ված պատ­վաս­տա­նյու­թե­րի լայն սպեկ­տոր՝ COVIran Barekat, Covaxin, Oxford/ Astra-Zeneca, Sinopharm/Beijing, Soberana02, Sputnik V: Կարճ ասած, մեր հա­րա­վա­յին հա­րե­ւա­նին այ­ցե­լե­լու խնդիր չկա, ասենք՝ Իրանն էա­կան սահ­մա­նա­փա­կում­ներ էլ չու­նի: Իսկ ահա Թուր­քի­ա­յում գրանց­ված է Pfizer/BioNTech-ը եւ Sinovac-ը, սա­կայն այս­տեղ էլ շատ կոշտ մուտ­քի ար­գելք­ներ չկան:

ԵՏՄ եւ ՀԱՊԿ մեր գոր­ծըն­կեր պե­տու­թյուն­նե­րից Բե­լա­ռու­սում գրանց­ված է Sinopharm/Beijing-ը եւ Sputnik V-ն: Ղա­զախս­տա­նում՝ QazVac-ը, Sinopharm/ Beijing-ը եւ Sputnik V-ն: Ղրղզստա­նում՝ Sinopharm/Beijing-ը եւ Sputnik V-ն: Վեր­ջա­պես Ռու­սաս­տա­նում՝ սե­փա­կան EpiVacCorona-ն եւ Sputnik V-ն: Սա­կայն այս երկր­նե­րում եւս մուտք ու ել­քի կոշտ սահ­մա­նա­փա­կում­ներ չկան, բա­վա­կան է պատ­վաստ­ված լի­նել-չլի­նե­լը, բայց հիմ­նա­կա­նում ըն­դուն­վե­լի է նա­եւ թես­տի բա­ցա­սա­կան պա­տաս­խա­նը:

Իսկ ահա ԱՄՆ-ում կան մի­ան­գա­մայն կոշտ ար­գե­լա­փա­կում­ներ: Այն­տեղ գրանց­ված է Johnson&Johnson-ը, Moder-na-ն եւ Pfizer/BioNTech: Բրի­տա­նա­կան Oxford/AstraZeneca-ով պատ­վաստ­ված­նե­րի մուտ­քին նա­յում են «մատ­նե­րի արան­քով»: Իսկ ահա չի­նա­կան եւ հատ­կա­պես՝ ռու­սա­կան Sputnik V-ն կոշտ ար­գել­քի տակ է: Անգ­լի­ա­յում նույն պատ­կերն է ար­գե­լա­փա­կում­նե­րի մա­սին, եւ թույ­լատ­րե­լի է սե­փա­կան Oxford/AstraZeneca-ով եւ Pfizer/BioNTech-ով պատ­վաս­տում­նե­րը:

Եվ­րո­պա­յում, որ­տեղ եւս կան կոշտ սահ­մա­նա­փա­կում­ներ չգրանց­ված պատ­վաս­տա­նյու­թե­րով պատ­վաստ­ված­նե­րի նկատ­մամբ, թե­եւ ընդ­հա­նուր՝ Եվ­րա­մի­ու­թյան մի­աս­նա­կան կա­նոն­ներն են գոր­ծում, սա­կայն որո­շա­կի առանձ­նա­հատ­կու­թյուն­ներ կան: Հիմ­նա­կա­նում գրանց­ված է Johnson&Johnson-ը, Moderna-ն, Oxford/AstraZeneca-ն, Pfizer/BioNTech-ը, թե­եւ Oxford/AstraZeneca-ի մա­սով որո­շա­կի սահ­մա­նա­փա­կում­ներ կան: Բայց, օրի­նակ, Սլո­վա­կի­ա­յում գրանց­ված է նա­եւ Sputnik V-ն, թե­եւ ռու­սա­կան պատ­վաս­տա­նյու­թից այս երկ­րում օգտ­վել են բա­վա­կա­նին փոքր թվով քա­ղա­քա­ցի­ներ՝ մոտ 5 մի­լի­ոն պատ­վաս­տու­մից՝ 37 675-ը: Իսկ հիմ­նա­կա­նում Եվ­րո­պա­յում, ասենք նա­եւ ԱՄՆ-ում, Կա­նա­դա­յում եւ այլն, նա­խընտ­րե­լի է Pfizer/BioNTech-ը. տատ­վաս­տում­նե­րի առյու­ծի բա­ժի­նը հաս­նում է հենց այս պատ­վաս­տա­նյու­թին:

Ավե­լաց­նենք նա­եւ, որ Չի­նաս­տա­նում գրանց­ված է եւ կի­րառ­վում է հիմ­նա­կա­նում սե­փա­կա­նը՝ CanSino-ն, Sinopharm/ Beijing-ը, Sinopharm/Wuhan-ը, Sinovac-ը եւ ZF2001-ը: Եգիպ­տո­սում, որը մեզ հա­մար զբո­սաշր­ջա­յին եր­կիր է՝ Johnson&Johnson-ը, Oxford/AstraZeneca-ն, Pfizer/BioNTech-ը, Sinopharm/Beijing-ը, Sinovac-ը եւ Sputnik V-ն, այ­սինքն, այս­տեղ մեր քա­ղա­քա­ցի­նե­րը խնդիր չու­նեն: Հնդկաս­տա­նում որ­տեղ այս պա­հին նե­րարկ­վել է մոտ 1.2 մի­լի­արդ դո­զա պատ­վաս­տա­նյութ, գրանց­ված է Covaxin-ը, Oxford/AstraZeneca-ն եւ Sputnik V-ն, եւ այլն:

Ս. ԱԲ­ՐԱ­ՄՅԱՆ

Օդի ջերմաստիճանը կնվազի ևս 6-8 աստիճանովՀամայնքային իշխանությունը արդեն իսկ կանգնել է լրջագույն խնդիրների առաջ․ Տավրոս Սափեյանը Թալինում առկա իրավիճակի եւ հնարավոր նոր ընտրությունների մասինԱրփինե Սարգսյանը նշանակվել է արդարադատության նախարարի տեղակալՄԻՊ Արման Թաթոյանի ասուլիսըԱՄՆ-ը դիտարկում է Ուկրաինայից իր դիվանագետներին տարհանելու հնարավորությունըԵրևանում տաքսու վարորդը հրաժարվել է սպասարկել ադրբեջանցիներին, վերջիններս դիմել են ոստիկանություն․ yerevan.todayԻնչ նախապայմաններ է առաջ քաշելու Թուրքաիան․ Ստամբուլում լույս տեսնող «Ակօս» պարբերականի խմբագիրը բացառիկ մանրամասներ է ներկայացնումԱյսօրվանից կգործեն հանրային և ժամանցի վայրեր այցելությունների նոր սահմանափակումներըՀայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակվելու 940, մահվան 1 նոր դեպք․ վարակվածների ընդհանուր թիվը 350 897 է, մահվան դեպքերինը՝ 9546Այսօր աշխարհի չեմպիոն Մալխաս Ամոյանի ծննդյան օրն էԱյս մարդկանց համար խնդիր են անվախ, խիզախ լրագրողները․ Մեր գործընկերը իշխանականների` «չորրորդ իշխանության» դեմ հայտարարած «խաչակրած արշավանքի» հետքերով"Храч"-ը` Նիկոլ Անհողի աներորդին ԱԺ ամբիոնից խոսում էր "о высоком"` ֆիլմերում դրական հերոսների մասին. Գագիկ Համբարյան«Ժողովուրդ». Դավիթ Տոնոյանի թիկնապահի մասով սկսված ծառայողական քննությունը փակվեցԻնչպես է Արևմուտքը Հայաստանը տանում դեպի կործանում. «Ռուսական գարուն»«Հրապարակ». Ռոմանոսը պատժել է Պալաչին«Փաստ». Պարտվածների «հաղթանակը» սեփական ժողովրդի նկատմամբ«Հրապարակ». Գարիկ Սարգսյանը մի պաշտոնը մի քանի հոգու է խոստանումԱրիանա Հովսեփյանը զուգերգով է հանդես եկել՝ արգենտինահայ երգիչ Arti M-ի հետ (Պրեմիերա)Դա դիկտատորի տնազ Նիկոլ Փաշինյանին ձեռք չի տալիս․ Հովհաննես Գալաջյան (oragir.news)«Հանրակրթության մասին» բազմաչարչար օրենքը` կրկին խորհրդարանումԱՆ նոր որոշումը բացառապես միտված է հասարակության մեջ առաջացնելու նոր բաժանարար գծեր. պրոֆեսոր ԳրիգորյանՔրիստիննե Գրիգորյանը տոտիկ-տոտիկ քայլերով գնում է դեպի ՄԻՊՈ՞ւմ մտերիմն է Զբոսաշրջության կոմիտեի նորանշանակ նախագահըԵթե հասարակությունը կեցվածք չդրսեւորեց, սահմանափակումներն էլ ավելի են լինելու. Արա ԶոհրաբյանՈ՞վ է Հակոբ Մովսեսն իրականում Մեր հասարակարգը մահացու հիվանդ է. Հարություն ՄեսրոբյանԴեմ էի, որ ընդդիմությունը գնար ընտրությունների, որովհետեւ այս իրավիճակն ակնկալելի էր. ԱլավերդյանՌայոլայի վիճակը ծանր էՔՊ-ն ընդունեց հակաղազինյանական օրենքըՎահան Քերոբյանը պետք է ասի, թե ինքն ում զոհն է. Թադեւոս ԱվետիսյանԸստ ՔՊ-ական պատգամավորի` թուրքիան եղել է հայաստանի թոփ 5 առեվտրային գործընկերներից մեկըԱյ կատակասեր անգրագետներ, ի՞նչ եք ընկել ժողովրդի ջանին. Հայկ Բաբուխանյանը «Ուրբաթ իրիկուն» հաղորդաշարում (№1/2022)Պա՛պ, սա քո ավտոմատներով կռիվը չի, մի՛ արի, ես իմ մասին մտածեմ, թե՞ քո․Սերժ Հակոբքեխվյանի սխրանքի ուղղինԵրբեւէ հիշո՞ւմ եք, որ Լեւոն Տեր-Պետրոսյանը գնա Եռաբլուր կամ Ծիծեռնակաբերդ. Հրաչյա ՆերսիսյանՈչ մի առողջ դատող մարդ չի ցանկանա, որ համաշխարհային պատերազմ լինի. Վազգեն ՍաֆարյանԸնդդիմությունն իր գործունեությամբ լեգիտիմացնում է այս իշխանությանըՈւմ ջրաղացին է ջուր լցնում թիվ 1 ընդդիմությունը«Վերելակայինից» անցում «միջանցքային դիվանագիտության»ԱՆՀԱՅՐԵՆԻՔՆԵՐԻ ՉՀԱՅԿԱԿԱՆ «ԵՐԱԶԱՆՔԸ»Իրավական հիմքը զինվորական քարտեզն է. Քարտեզագետը սահմանազատման մասինԱլբերտ Հովհաննիսյանը ինձ համար հինգ հազար անվախ զինվորի հավաքական կերպարն է․ Հերոսի մայրը Արցախի հերոսի մասինՄա՛մ ջան, սաղ լավ ա, այն ինչ ամենաթեժ կետում էր տղաս․ Ջաբրաիլի հավերժ զինվոր ՍարիբեկըՓԱՇԻՆՅԱՆԸ ԿԱԶԱՏԻ՞ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶՊԵՏԻՆ«Վանի շնչառությունը, որ ծնողներն իրենց հետ բերել էին Երեւան, երեւի տիեզերական մի խտացում էր, որը պոռթկաց Կապուտիկյանի ծնունդով». ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ԴԵՄԻՐՃՅԱՆՄա՛մ ջան, լեյտենանտ տղադ մի սուրու թուրքա սատկացրել․ Մերօրյա կապուտաչյա հերոսի սխրանքի ուղղին«Ինքնախոստովանական ցուցմունք տվեց հերթական բարբաջանքի ժամանակ».Սայաթ ՇիրինյանԶԱՐՄԱՆՔԻ՞նչ է գրված Մոնա Լիզայի աջ աչքի մեջ, ո՞ւմ է ծաղրում Միքելանջելոն, և ի՞նչ անակնկալ է մատուցում Վան Գոգը. 7 թաքնված հաղորդագրություն՝ աշխարհի հայտնի նկարներումԱնհրաժեշտ է շուտափույթ ձևավորել և սկսել հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման հարցերով երկկողմ հանձնաժողովի աշխատանքը. Լավրով«Սպուտնիկ V» պատվաստանյութն ավելի արդյունավետ է օմիկրոն շտամի դեմ, քան Pfizer-ը. հետազոտություն
Հետևե՛ք -ին Youtube-ում`
Ամենադիտված
Ереван погода
1 $ = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ 1 = 0 Դրամ